Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC260P11M Chemická struktura (b)

Katedra fyzikální a makromolekulární chemie Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 2/1 Z, Zk; 4 kr.
Respondentů: 14 / 28 (50 %) Učebna: CH4 Termín: Čt,09:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá1x7.1 %
dobrá5x35.7 %
průměrná2x14.3 %
špatná6x42.9 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.93
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano3x21.4 %
spíše ano4x28.6 %
spíše ne4x28.6 %
rozhodně ne3x21.4 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.5
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano12x85.7 %
spíše ano2x14.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.14
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano7x50 %
spíše ano5x35.7 %
spíše ne1x7.1 %
rozhodně ne1x7.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.71
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano4x28.6 %
spíše ne2x14.3 %
rozhodně ne5x35.7 %
nemohu posoudit3x21.4 %
průměr 3.09
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké6x42.9 %
přiměrěné4x28.6 %
nízké1x7.1 %
nemohu posoudit3x21.4 %
průměr 1.55

Vyučující

Uhlík Filip ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano8x57.1 %
spíše ne4x28.6 %
rozhodně ne2x14.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.57
Uhlík Filip je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano6x42.9 %
spíše ano5x35.7 %
spíše ne2x14.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.1 %
průměr 1.69
Uhlík Filip je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano1x7.1 %
spíše ano3x21.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x7.1 %
nemohu posoudit9x64.3 %
průměr 2.2
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano5x35.7 %
spíše ano4x28.6 %
spíše ne5x35.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano11x78.6 %
spíše ano1x7.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne2x14.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano3x21.4 %
spíše ano7x50 %
spíše ne3x21.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.1 %
průměr 2

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž5x35.7 %
žena9x64.3 %
průměr 1.64
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.5x35.7 %
Nmgr.9x64.3 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.64
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé14x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%11x78.6 %
75 – 50%3x21.4 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.21
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné4x28.6 %
průměrné10x71.4 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.71
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký1x7.1 %
průměrný8x57.1 %
nízký5x35.7 %
průměr 2.29
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký2x14.3 %
průměrný6x42.9 %
nízký6x42.9 %
průměr 2.29
Vybrat jiný předmět