Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB150P23 Buňky a tkáně in vitro

Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 1/2 Z, Zk; 3 kr.
Respondentů: 6 / 77 (8 %) Učebna: B3 Termín: Pá,13:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá2x33.3 %
dobrá2x33.3 %
průměrná2x33.3 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano2x33.3 %
spíše ano4x66.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.67
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano3x50 %
spíše ano3x50 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano4x66.7 %
spíše ano2x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.33
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano1x16.7 %
spíše ano3x50 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x33.3 %
průměr 1.75
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké0x0 %
přiměrěné5x83.3 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit1x16.7 %
průměr 2

Vyučující

Tlapáková Tereza ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano3x50 %
spíše ano1x16.7 %
spíše ne2x33.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.83
Tlapáková Tereza je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano4x66.7 %
spíše ano1x16.7 %
spíše ne1x16.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
Tlapáková Tereza je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano3x50 %
spíše ano1x16.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x33.3 %
průměr 1.25
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano3x50 %
spíše ano2x33.3 %
spíše ne1x16.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.67
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano4x80 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x20 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.6
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano3x50 %
spíše ano2x33.3 %
spíše ne1x16.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.67

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž1x16.7 %
žena5x83.3 %
průměr 1.83
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.1x16.7 %
Nmgr.5x83.3 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.83
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé6x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%4x66.7 %
75 – 50%0x0 %
50 – 25%2x33.3 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.67
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné4x66.7 %
průměrné2x33.3 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.33
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký4x66.7 %
průměrný2x33.3 %
nízký0x0 %
průměr 1.33
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký0x0 %
průměrný6x100 %
nízký0x0 %
průměr 2
Vybrat jiný předmět