Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB120P43AC Botanika pro ÚŽP

Katedra botaniky Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 3/2 Z; 4 kr.
Respondentů: 16 / 23 (70 %) Učebna: B13 Termín: St,11:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá8x53.3 %
dobrá7x46.7 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.47
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano7x43.8 %
spíše ano5x31.3 %
spíše ne2x12.5 %
rozhodně ne2x12.5 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.94
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano12x75 %
spíše ano4x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.25
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano6x37.5 %
spíše ano9x56.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x6.3 %
průměr 1.6
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano7x43.8 %
spíše ano8x50 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x6.3 %
průměr 1.53
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké0x0 %
přiměrěné15x93.8 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit1x6.3 %
průměr 2

Vyučující

Soldán Zdeněk ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano6x37.5 %
spíše ano10x62.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.63
Soldán Zdeněk je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano12x75 %
spíše ano4x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.25
Soldán Zdeněk je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano1x6.3 %
spíše ano3x18.8 %
spíše ne1x6.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit11x68.8 %
průměr 2
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano13x81.3 %
spíše ano3x18.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.19
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano15x93.8 %
spíše ano0x0 %
spíše ne1x6.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.13
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano7x43.8 %
spíše ano9x56.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.56

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž3x18.8 %
žena13x81.3 %
průměr 1.81
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.16x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé15x93.8 %
opakovaně1x6.3 %
průměr 1.06
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%16x100 %
75 – 50%0x0 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré1x6.3 %
nadprůměrné7x43.8 %
průměrné8x50 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.44
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký3x18.8 %
průměrný8x50 %
nízký5x31.3 %
průměr 2.13
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký4x25 %
průměrný12x75 %
nízký0x0 %
průměr 1.75
Vybrat jiný předmět