Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MUS13 Úvod do pedagogiky

Mimofakultní pracoviště Semestr: 2013/2014 letní Rozsah: 1/1 Z; 2 kr.
Respondentů: 15 / 21 (71 %) Učebna: B2P Termín: St,14:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 letní
velmi dobrá4x26.7 %
dobrá5x33.3 %
průměrná5x33.3 %
špatná1x6.7 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.2
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 letní
rozhodně ano3x20 %
spíše ano8x53.3 %
spíše ne3x20 %
rozhodně ne1x6.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.13
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 letní
rozhodně ano3x20 %
spíše ano6x40 %
spíše ne3x20 %
rozhodně ne3x20 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.4
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 letní
rozhodně ano2x13.3 %
spíše ano10x66.7 %
spíše ne1x6.7 %
rozhodně ne1x6.7 %
nemohu posoudit1x6.7 %
průměr 2.07
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 letní
rozhodně ano1x6.7 %
spíše ano9x60 %
spíše ne3x20 %
rozhodně ne1x6.7 %
nemohu posoudit1x6.7 %
průměr 2.29
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 letní
vysoké2x13.3 %
přiměrěné13x86.7 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.87

Vyučující

Tvrzová Ivana ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano2x13.3 %
spíše ano7x46.7 %
spíše ne5x33.3 %
rozhodně ne1x6.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.33
Tvrzová Ivana je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano4x30.8 %
spíše ano8x61.5 %
spíše ne1x7.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.77
Tvrzová Ivana je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano2x15.4 %
spíše ne1x7.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit10x76.9 %
průměr 2.33
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 letní
rozhodně ano2x14.3 %
spíše ano7x50 %
spíše ne4x28.6 %
rozhodně ne1x7.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.29
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 letní
rozhodně ano7x50 %
spíše ano6x42.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.1 %
průměr 1.46
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 letní
rozhodně ano7x50 %
spíše ano6x42.9 %
spíše ne1x7.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.57

Student

Pohlaví
2013/2014 letní
muž8x53.3 %
žena7x46.7 %
průměr 1.47
Stupeň mého studia je
2013/2014 letní
Bc.15x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 letní
poprvé15x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 letní
více než 75%13x86.7 %
75 – 50%2x13.3 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.13
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 letní
velmi dobré1x6.7 %
nadprůměrné3x20 %
průměrné11x73.3 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.67
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 letní
velký1x6.7 %
průměrný12x80 %
nízký2x13.3 %
průměr 2.07
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 letní
velký0x0 %
průměrný10x66.7 %
nízký5x33.3 %
průměr 2.33
Vybrat jiný předmět