Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MO550P73DP Úvod do ekologie

Ústav pro životní prostředí Semestr: 2013/2014 letní Rozsah: 2/0 Zk; 4 kr.
Respondentů: 34 / 51 (67 %) Učebna: B14 Termín: Po,14:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 letní
velmi dobrá13x38.2 %
dobrá16x47.1 %
průměrná5x14.7 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.76
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 letní
rozhodně ano16x47.1 %
spíše ano4x11.8 %
spíše ne6x17.6 %
rozhodně ne8x23.5 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.18
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 letní
rozhodně ano21x61.8 %
spíše ano13x38.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.38
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 letní
rozhodně ano11x32.4 %
spíše ano17x50 %
spíše ne4x11.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x5.9 %
průměr 1.78
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 letní
rozhodně ano3x8.8 %
spíše ano25x73.5 %
spíše ne4x11.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x5.9 %
průměr 2.03
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 letní
vysoké5x14.7 %
přiměrěné26x76.5 %
nízké1x2.9 %
nemohu posoudit2x5.9 %
průměr 1.88

Vyučující

Frouz Jan ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano14x41.2 %
spíše ano14x41.2 %
spíše ne3x8.8 %
rozhodně ne3x8.8 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.85
Čech Martin ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano12x35.3 %
spíše ano19x55.9 %
spíše ne2x5.9 %
rozhodně ne1x2.9 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.76
Frouz Jan je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano23x67.6 %
spíše ano10x29.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.9 %
průměr 1.3
Čech Martin je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano12x35.3 %
spíše ano18x52.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x11.8 %
průměr 1.6
Frouz Jan je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano10x29.4 %
spíše ano12x35.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit12x35.3 %
průměr 1.55
Čech Martin je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano8x23.5 %
spíše ano6x17.6 %
spíše ne1x2.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit19x55.9 %
průměr 1.53
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 letní
rozhodně ano12x35.3 %
spíše ano20x58.8 %
spíše ne1x2.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.9 %
průměr 1.67
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 letní
rozhodně ano33x97.1 %
spíše ano1x2.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.03
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 letní
rozhodně ano15x44.1 %
spíše ano15x44.1 %
spíše ne2x5.9 %
rozhodně ne1x2.9 %
nemohu posoudit1x2.9 %
průměr 1.67

Student

Pohlaví
2013/2014 letní
muž7x20.6 %
žena27x79.4 %
průměr 1.79
Stupeň mého studia je
2013/2014 letní
Bc.34x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 letní
poprvé34x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 letní
více než 75%24x70.6 %
75 – 50%10x29.4 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.29
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 letní
velmi dobré3x8.8 %
nadprůměrné7x20.6 %
průměrné19x55.9 %
podprůměrné5x14.7 %
špatné0x0 %
průměr 2.76
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 letní
velký16x47.1 %
průměrný8x23.5 %
nízký10x29.4 %
průměr 1.82
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 letní
velký7x20.6 %
průměrný24x70.6 %
nízký3x8.8 %
průměr 1.88
Vybrat jiný předmět