Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC250P46Np Úvod do biologie živočichů – přednáška

Katedra biochemie Semestr: 2013/2014 letní Rozsah: 2/1 Z, Zk; 4 kr.
Respondentů: 17 / 59 (29 %) Učebna: CH2 Termín: Čt,10:40

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 letní
velmi dobrá0x0 %
dobrá7x41.2 %
průměrná10x58.8 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.59
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 letní
rozhodně ano1x5.9 %
spíše ano13x76.5 %
spíše ne3x17.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.12
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 letní
rozhodně ano11x64.7 %
spíše ano5x29.4 %
spíše ne1x5.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.41
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 letní
rozhodně ano3x17.6 %
spíše ano8x47.1 %
spíše ne6x35.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.18
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano11x64.7 %
spíše ne3x17.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x17.6 %
průměr 2.21
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 letní
vysoké1x5.9 %
přiměrěné15x88.2 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit1x5.9 %
průměr 1.94

Vyučující

Ryšlavá Helena ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano6x35.3 %
spíše ne9x52.9 %
rozhodně ne2x11.8 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.76
Ryšlavá Helena je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano4x23.5 %
spíše ano11x64.7 %
spíše ne1x5.9 %
rozhodně ne1x5.9 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.94
Ryšlavá Helena je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano4x23.5 %
spíše ano2x11.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit11x64.7 %
průměr 1.33
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 letní
rozhodně ano1x5.9 %
spíše ano14x82.4 %
spíše ne1x5.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.9 %
průměr 2
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 letní
rozhodně ano13x76.5 %
spíše ano4x23.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.24
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 letní
rozhodně ano7x41.2 %
spíše ano5x29.4 %
spíše ne4x23.5 %
rozhodně ne1x5.9 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.94

Student

Pohlaví
2013/2014 letní
muž10x58.8 %
žena7x41.2 %
průměr 1.41
Stupeň mého studia je
2013/2014 letní
Bc.17x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 letní
poprvé17x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 letní
více než 75%14x82.4 %
75 – 50%2x11.8 %
50 – 25%1x5.9 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.24
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 letní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné4x23.5 %
průměrné13x76.5 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.76
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 letní
velký4x23.5 %
průměrný13x76.5 %
nízký0x0 %
průměr 1.76
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 letní
velký0x0 %
průměrný16x94.1 %
nízký1x5.9 %
průměr 2.06
Vybrat jiný předmět