Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB130P08C Základy zahradnictví

Katedra experimentální biologie rostlin Semestr: 2013/2014 letní Rozsah: 1/1 Z, Zk; 2 kr.
Respondentů: 42 / 137 (31 %) Učebna: KFR Termín: Čt,13:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 letní
velmi dobrá31x73.8 %
dobrá11x26.2 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.26
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 letní
rozhodně ano14x33.3 %
spíše ano19x45.2 %
spíše ne8x19 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.4 %
průměr 1.85
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 letní
rozhodně ano8x19 %
spíše ano21x50 %
spíše ne13x31 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.12
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 letní
rozhodně ano21x50 %
spíše ano13x31 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit8x19 %
průměr 1.38
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 letní
rozhodně ano15x35.7 %
spíše ano13x31 %
spíše ne1x2.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit13x31 %
průměr 1.52
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 letní
vysoké2x4.8 %
přiměrěné33x78.6 %
nízké1x2.4 %
nemohu posoudit6x14.3 %
průměr 1.97

Vyučující

Tylová Edita ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano33x78.6 %
spíše ano9x21.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.21
Tyč Dimitrij ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano31x73.8 %
spíše ano9x21.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x4.8 %
průměr 1.23
Ponert Jan ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano19x47.5 %
spíše ano11x27.5 %
spíše ne1x2.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit9x22.5 %
průměr 1.42
Tylová Edita je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano41x97.6 %
spíše ano1x2.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.02
Tyč Dimitrij je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano39x92.9 %
spíše ano2x4.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.4 %
průměr 1.05
Ponert Jan je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano29x72.5 %
spíše ano2x5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit9x22.5 %
průměr 1.06
Tylová Edita je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano11x26.2 %
spíše ano6x14.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit25x59.5 %
průměr 1.35
Tyč Dimitrij je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano6x14.3 %
spíše ano3x7.1 %
spíše ne1x2.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit32x76.2 %
průměr 1.5
Ponert Jan je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano5x12.5 %
spíše ano3x7.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit32x80 %
průměr 1.38
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 letní
rozhodně ano34x81 %
spíše ano8x19 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.19
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 letní
rozhodně ano39x95.1 %
spíše ano0x0 %
spíše ne1x2.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.4 %
průměr 1.05
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 letní
rozhodně ano33x78.6 %
spíše ano8x19 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.4 %
průměr 1.2

Student

Pohlaví
2013/2014 letní
muž11x26.2 %
žena31x73.8 %
průměr 1.74
Stupeň mého studia je
2013/2014 letní
Bc.40x95.2 %
Nmgr.2x4.8 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.05
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 letní
poprvé42x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 letní
více než 75%30x71.4 %
75 – 50%10x23.8 %
50 – 25%2x4.8 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.33
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 letní
velmi dobré4x9.5 %
nadprůměrné6x14.3 %
průměrné32x76.2 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.67
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 letní
velký26x61.9 %
průměrný15x35.7 %
nízký1x2.4 %
průměr 1.4
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 letní
velký29x69 %
průměrný13x31 %
nízký0x0 %
průměr 1.31
Vybrat jiný předmět