Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MG440P02c Základy petrologie magmatických a metamorfovaných hornin (cvičení)

Ústav petrologie a strukturní geologie Semestr: 2013/2014 letní Rozsah: 0/0 ; 0 kr.
Respondentů: 22 / 36 (61 %) Učebna: Termín: termín neznámý, čas neznámý

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 letní
velmi dobrá8x36.4 %
dobrá12x54.5 %
průměrná2x9.1 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.73
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 letní
rozhodně ano11x50 %
spíše ano11x50 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 letní
rozhodně ano16x72.7 %
spíše ano6x27.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.27
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 letní
rozhodně ano8x36.4 %
spíše ano10x45.5 %
spíše ne1x4.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x13.6 %
průměr 1.63
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 letní
rozhodně ano7x31.8 %
spíše ano10x45.5 %
spíše ne1x4.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x18.2 %
průměr 1.67
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 letní
vysoké3x13.6 %
přiměrěné18x81.8 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit1x4.5 %
průměr 1.86

Vyučující

Dolejš David ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano9x40.9 %
spíše ano10x45.5 %
spíše ne1x4.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x9.1 %
průměr 1.6
Jedlička Radim ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano6x27.3 %
spíše ano12x54.5 %
spíše ne2x9.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x9.1 %
průměr 1.8
Dolejš David je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano16x72.7 %
spíše ano5x22.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.5 %
průměr 1.24
Jedlička Radim je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano15x68.2 %
spíše ano6x27.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.5 %
průměr 1.29
Dolejš David je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano8x36.4 %
spíše ano5x22.7 %
spíše ne3x13.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x27.3 %
průměr 1.69
Jedlička Radim je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano6x27.3 %
spíše ano4x18.2 %
spíše ne2x9.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit10x45.5 %
průměr 1.67
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 letní
rozhodně ano11x50 %
spíše ano8x36.4 %
spíše ne2x9.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.5 %
průměr 1.57
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 letní
rozhodně ano21x95.5 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x4.5 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.14
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 letní
rozhodně ano14x63.6 %
spíše ano7x31.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.5 %
průměr 1.33

Student

Pohlaví
2013/2014 letní
muž12x54.5 %
žena10x45.5 %
průměr 1.45
Stupeň mého studia je
2013/2014 letní
Bc.19x90.5 %
Nmgr.1x4.8 %
Ph.D.1x4.8 %
průměr 1.14
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 letní
poprvé22x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 letní
více než 75%17x77.3 %
75 – 50%4x18.2 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%1x4.5 %
průměr 1.32
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 letní
velmi dobré3x13.6 %
nadprůměrné5x22.7 %
průměrné13x59.1 %
podprůměrné1x4.5 %
špatné0x0 %
průměr 2.55
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 letní
velký6x27.3 %
průměrný16x72.7 %
nízký0x0 %
průměr 1.73
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 letní
velký7x31.8 %
průměrný15x68.2 %
nízký0x0 %
průměr 1.68
Vybrat jiný předmět