Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ370P42p Základy geoinformatiky – přednáška

Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie Semestr: 2013/2014 letní Rozsah: 1/2 Z, Zk; 10 kr.
Respondentů: 20 / 147 (14 %) Učebna: K7 Termín: Út,16:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 letní
velmi dobrá4x20 %
dobrá15x75 %
průměrná1x5 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.85
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 letní
rozhodně ano11x55 %
spíše ano9x45 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.45
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 letní
rozhodně ano9x45 %
spíše ano8x40 %
spíše ne1x5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x10 %
průměr 1.56
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 letní
rozhodně ano9x45 %
spíše ano6x30 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x25 %
průměr 1.4
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 letní
rozhodně ano6x30 %
spíše ano8x40 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x30 %
průměr 1.57
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 letní
vysoké2x10 %
přiměrěné18x90 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.9

Vyučující

Štych Přemysl ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano3x15 %
spíše ano14x70 %
spíše ne3x15 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2
Štych Přemysl je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano12x60 %
spíše ano8x40 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.4
Štych Přemysl je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano4x20 %
spíše ano3x15 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit13x65 %
průměr 1.43
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 letní
rozhodně ano3x15 %
spíše ano16x80 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5 %
průměr 1.84
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 letní
rozhodně ano20x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 letní
rozhodně ano8x40 %
spíše ano9x45 %
spíše ne2x10 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5 %
průměr 1.68

Student

Pohlaví
2013/2014 letní
muž13x65 %
žena7x35 %
průměr 1.35
Stupeň mého studia je
2013/2014 letní
Bc.20x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 letní
poprvé19x95 %
opakovaně1x5 %
průměr 1.05
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 letní
více než 75%15x75 %
75 – 50%2x10 %
50 – 25%2x10 %
méně než 25%1x5 %
průměr 1.45
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 letní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné11x55 %
průměrné9x45 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.45
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 letní
velký6x30 %
průměrný14x70 %
nízký0x0 %
průměr 1.7
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 letní
velký8x40 %
průměrný11x55 %
nízký1x5 %
průměr 1.65
Vybrat jiný předmět