Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ370P42c4 Základy geoinformatiky – cvičení Suchá

Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie Semestr: 2013/2014 letní Rozsah: 1/2 Z, Zk; 7 kr.
Respondentů: 17 / 24 (71 %) Učebna: K4 Termín: So,16:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 letní
velmi dobrá1x5.9 %
dobrá9x52.9 %
průměrná6x35.3 %
špatná1x5.9 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.41
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 letní
rozhodně ano9x52.9 %
spíše ano5x29.4 %
spíše ne2x11.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.9 %
průměr 1.56
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 letní
rozhodně ano7x41.2 %
spíše ano8x47.1 %
spíše ne2x11.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.71
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 letní
rozhodně ano7x41.2 %
spíše ano9x52.9 %
spíše ne1x5.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.65
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 letní
rozhodně ano2x11.8 %
spíše ano14x82.4 %
spíše ne1x5.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.94
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 letní
vysoké1x5.9 %
přiměrěné15x88.2 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit1x5.9 %
průměr 1.94

Vyučující

Suchá Renata ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano2x11.8 %
spíše ano13x76.5 %
spíše ne1x5.9 %
rozhodně ne1x5.9 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.06
Suchá Renata je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano8x47.1 %
spíše ano7x41.2 %
spíše ne1x5.9 %
rozhodně ne1x5.9 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.71
Suchá Renata je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano2x11.8 %
spíše ano8x47.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x5.9 %
nemohu posoudit6x35.3 %
průměr 2
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 letní
rozhodně ano6x35.3 %
spíše ano10x58.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x5.9 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.76
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 letní
rozhodně ano15x88.2 %
spíše ano0x0 %
spíše ne1x5.9 %
rozhodně ne1x5.9 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.29
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 letní
rozhodně ano6x37.5 %
spíše ano5x31.3 %
spíše ne4x25 %
rozhodně ne1x6.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2

Student

Pohlaví
2013/2014 letní
muž8x47.1 %
žena9x52.9 %
průměr 1.53
Stupeň mého studia je
2013/2014 letní
Bc.17x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 letní
poprvé17x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 letní
více než 75%12x70.6 %
75 – 50%3x17.6 %
50 – 25%2x11.8 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.41
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 letní
velmi dobré2x11.8 %
nadprůměrné3x17.6 %
průměrné11x64.7 %
podprůměrné1x5.9 %
špatné0x0 %
průměr 2.65
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 letní
velký4x23.5 %
průměrný12x70.6 %
nízký1x5.9 %
průměr 1.82
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 letní
velký10x58.8 %
průměrný7x41.2 %
nízký0x0 %
průměr 1.41
Vybrat jiný předmět