Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ370P42c1 Základy geoinformatiky – cvičení Kříž

Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie Semestr: 2013/2014 letní Rozsah: 1/2 Z, Zk; 4 kr.
Respondentů: 18 / 18 (100 %) Učebna: K1 Termín: St,16:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 letní
velmi dobrá2x11.1 %
dobrá7x38.9 %
průměrná6x33.3 %
špatná3x16.7 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.56
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 letní
rozhodně ano10x55.6 %
spíše ano4x22.2 %
spíše ne3x16.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.6 %
průměr 1.59
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 letní
rozhodně ano9x50 %
spíše ano8x44.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x5.6 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.61
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 letní
rozhodně ano8x44.4 %
spíše ano9x50 %
spíše ne1x5.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.61
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 letní
rozhodně ano4x22.2 %
spíše ano8x44.4 %
spíše ne2x11.1 %
rozhodně ne1x5.6 %
nemohu posoudit3x16.7 %
průměr 2
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 letní
vysoké5x27.8 %
přiměrěné12x66.7 %
nízké1x5.6 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.78

Vyučující

Kříž Jan ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano1x5.6 %
spíše ano7x38.9 %
spíše ne9x50 %
rozhodně ne1x5.6 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.56
Kříž Jan je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano7x38.9 %
spíše ano9x50 %
spíše ne1x5.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.6 %
průměr 1.65
Kříž Jan je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano2x11.1 %
spíše ano5x27.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit11x61.1 %
průměr 1.71
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 letní
rozhodně ano3x16.7 %
spíše ano4x22.2 %
spíše ne10x55.6 %
rozhodně ne1x5.6 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.5
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 letní
rozhodně ano17x94.4 %
spíše ano1x5.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.06
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 letní
rozhodně ano10x55.6 %
spíše ano8x44.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.44

Student

Pohlaví
2013/2014 letní
muž7x38.9 %
žena11x61.1 %
průměr 1.61
Stupeň mého studia je
2013/2014 letní
Bc.18x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 letní
poprvé17x94.4 %
opakovaně1x5.6 %
průměr 1.06
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 letní
více než 75%16x88.9 %
75 – 50%2x11.1 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.11
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 letní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné2x11.1 %
průměrné15x83.3 %
podprůměrné1x5.6 %
špatné0x0 %
průměr 2.94
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 letní
velký5x27.8 %
průměrný12x66.7 %
nízký1x5.6 %
průměr 1.78
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 letní
velký5x27.8 %
průměrný11x61.1 %
nízký2x11.1 %
průměr 1.83
Vybrat jiný předmět