Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ370P42c6 Základy geoinformatiky – cvičení Indrová

Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie Semestr: 2013/2014 letní Rozsah: 1/2 Z, Zk; 9 kr.
Respondentů: 13 / 34 (38 %) Učebna: K6 Termín: Po,16:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 letní
velmi dobrá1x8.3 %
dobrá8x66.7 %
průměrná2x16.7 %
špatná1x8.3 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.25
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 letní
rozhodně ano8x66.7 %
spíše ano1x8.3 %
spíše ne2x16.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x8.3 %
průměr 1.45
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 letní
rozhodně ano9x75 %
spíše ano3x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.25
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 letní
rozhodně ano1x8.3 %
spíše ano5x41.7 %
spíše ne1x8.3 %
rozhodně ne1x8.3 %
nemohu posoudit4x33.3 %
průměr 2.25
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano3x25 %
spíše ne3x25 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x50 %
průměr 2.5
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 letní
vysoké2x16.7 %
přiměrěné10x83.3 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.83

Vyučující

Indrová Magdalena ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano1x8.3 %
spíše ano8x66.7 %
spíše ne1x8.3 %
rozhodně ne2x16.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.33
Indrová Magdalena je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano5x41.7 %
spíše ano6x50 %
spíše ne1x8.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.67
Indrová Magdalena je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano2x16.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit10x83.3 %
průměr 2
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 letní
rozhodně ano5x41.7 %
spíše ano6x50 %
spíše ne1x8.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.67
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 letní
rozhodně ano9x75 %
spíše ano2x16.7 %
spíše ne1x8.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.33
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 letní
rozhodně ano3x25 %
spíše ano6x50 %
spíše ne1x8.3 %
rozhodně ne1x8.3 %
nemohu posoudit1x8.3 %
průměr 2

Student

Pohlaví
2013/2014 letní
muž7x53.8 %
žena6x46.2 %
průměr 1.46
Stupeň mého studia je
2013/2014 letní
Bc.13x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 letní
poprvé10x83.3 %
opakovaně2x16.7 %
průměr 1.17
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 letní
více než 75%9x69.2 %
75 – 50%1x7.7 %
50 – 25%1x7.7 %
méně než 25%2x15.4 %
průměr 1.69
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 letní
velmi dobré2x15.4 %
nadprůměrné4x30.8 %
průměrné5x38.5 %
podprůměrné2x15.4 %
špatné0x0 %
průměr 2.54
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 letní
velký5x41.7 %
průměrný7x58.3 %
nízký0x0 %
průměr 1.58
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 letní
velký9x75 %
průměrný3x25 %
nízký0x0 %
průměr 1.25
Vybrat jiný předmět