Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MS710P09C Základy biostatistiky

Ústav aplikací matematiky a výpočetní techniky Semestr: 2013/2014 letní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 19 / 34 (56 %) Učebna: B5 Termín: St,09:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 letní
velmi dobrá6x31.6 %
dobrá12x63.2 %
průměrná1x5.3 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.74
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 letní
rozhodně ano12x63.2 %
spíše ano7x36.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.37
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 letní
rozhodně ano10x52.6 %
spíše ano8x42.1 %
spíše ne1x5.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.53
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 letní
rozhodně ano14x73.7 %
spíše ano5x26.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.26
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 letní
rozhodně ano8x42.1 %
spíše ano8x42.1 %
spíše ne1x5.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x10.5 %
průměr 1.59
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 letní
vysoké1x5.6 %
přiměrěné13x72.2 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit4x22.2 %
průměr 1.93

Vyučující

Zvára Karel ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano1x5.3 %
spíše ano14x73.7 %
spíše ne1x5.3 %
rozhodně ne2x10.5 %
nemohu posoudit1x5.3 %
průměr 2.22
Zvára Karel je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano17x89.5 %
spíše ano1x5.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.3 %
průměr 1.06
Zvára Karel je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano4x21.1 %
spíše ano1x5.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit14x73.7 %
průměr 1.2
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 letní
rozhodně ano10x52.6 %
spíše ano8x42.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.3 %
průměr 1.44
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 letní
rozhodně ano16x84.2 %
spíše ano1x5.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x10.5 %
průměr 1.06
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 letní
rozhodně ano13x68.4 %
spíše ano6x31.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.32

Student

Pohlaví
2013/2014 letní
muž9x47.4 %
žena10x52.6 %
průměr 1.53
Stupeň mého studia je
2013/2014 letní
Bc.17x89.5 %
Nmgr.2x10.5 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.11
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 letní
poprvé18x94.7 %
opakovaně1x5.3 %
průměr 1.05
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 letní
více než 75%11x57.9 %
75 – 50%3x15.8 %
50 – 25%1x5.3 %
méně než 25%4x21.1 %
průměr 1.89
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 letní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné1x5.3 %
průměrné16x84.2 %
podprůměrné2x10.5 %
špatné0x0 %
průměr 3.05
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 letní
velký3x15.8 %
průměrný13x68.4 %
nízký3x15.8 %
průměr 2
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 letní
velký7x36.8 %
průměrný10x52.6 %
nízký2x10.5 %
průměr 1.74
Vybrat jiný předmět