Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MS710P09A Základy biostatistiky

Ústav aplikací matematiky a výpočetní techniky Semestr: 2013/2014 letní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 25 / 39 (64 %) Učebna: B5 Termín: St,09:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 letní
velmi dobrá10x40 %
dobrá14x56 %
průměrná1x4 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.64
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 letní
rozhodně ano16x64 %
spíše ano7x28 %
spíše ne2x8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.44
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 letní
rozhodně ano23x92 %
spíše ano2x8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.08
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 letní
rozhodně ano18x72 %
spíše ano5x20 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x8 %
průměr 1.22
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 letní
rozhodně ano8x32 %
spíše ano10x40 %
spíše ne2x8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x20 %
průměr 1.7
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 letní
vysoké1x4 %
přiměrěné20x80 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit4x16 %
průměr 1.95

Vyučující

Pecková Monika ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano6x24 %
spíše ano16x64 %
spíše ne3x12 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.88
Pecková Monika je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano22x88 %
spíše ano3x12 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.12
Pecková Monika je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano4x16.7 %
spíše ano4x16.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit16x66.7 %
průměr 1.5
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 letní
rozhodně ano17x68 %
spíše ano8x32 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.32
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 letní
rozhodně ano24x96 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 letní
rozhodně ano22x88 %
spíše ano3x12 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.12

Student

Pohlaví
2013/2014 letní
muž11x44 %
žena14x56 %
průměr 1.56
Stupeň mého studia je
2013/2014 letní
Bc.20x80 %
Nmgr.5x20 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.2
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 letní
poprvé22x88 %
opakovaně3x12 %
průměr 1.12
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 letní
více než 75%20x80 %
75 – 50%3x12 %
50 – 25%2x8 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.28
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 letní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné4x16 %
průměrné20x80 %
podprůměrné1x4 %
špatné0x0 %
průměr 2.88
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 letní
velký4x16 %
průměrný16x64 %
nízký5x20 %
průměr 2.04
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 letní
velký12x48 %
průměrný12x48 %
nízký1x4 %
průměr 1.56
Vybrat jiný předmět