Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB140C71A Základní praktikum z molekulární biologie – Mašek

Katedra genetiky a mikrobiologie Semestr: 2013/2014 letní Rozsah: 0/1 Z; 1 kr.
Respondentů: 40 / 58 (69 %) Učebna: KGMP Termín: Út,09:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 letní
velmi dobrá12x30.8 %
dobrá22x56.4 %
průměrná5x12.8 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.82
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 letní
rozhodně ano21x53.8 %
spíše ano18x46.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.46
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 letní
rozhodně ano25x64.1 %
spíše ano11x28.2 %
spíše ne2x5.1 %
rozhodně ne1x2.6 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.46
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 letní
rozhodně ano7x17.9 %
spíše ano7x17.9 %
spíše ne4x10.3 %
rozhodně ne2x5.1 %
nemohu posoudit19x48.7 %
průměr 2.05
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 letní
rozhodně ano3x7.7 %
spíše ano8x20.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x2.6 %
nemohu posoudit27x69.2 %
průměr 1.92
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 letní
vysoké25x64.1 %
přiměrěné11x28.2 %
nízké2x5.1 %
nemohu posoudit1x2.6 %
průměr 1.39

Vyučující

Mašek Tomáš ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano12x30.8 %
spíše ano21x53.8 %
spíše ne5x12.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.6 %
průměr 1.82
Mašek Tomáš je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano26x66.7 %
spíše ano10x25.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x7.7 %
průměr 1.28
Mašek Tomáš je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano3x7.7 %
spíše ano1x2.6 %
spíše ne1x2.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit34x87.2 %
průměr 1.6
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 letní
rozhodně ano26x66.7 %
spíše ano9x23.1 %
spíše ne4x10.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.44
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 letní
rozhodně ano35x89.7 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x2.6 %
nemohu posoudit3x7.7 %
průměr 1.08
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 letní
rozhodně ano28x71.8 %
spíše ano9x23.1 %
spíše ne2x5.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.33

Student

Pohlaví
2013/2014 letní
muž13x33.3 %
žena26x66.7 %
průměr 1.67
Stupeň mého studia je
2013/2014 letní
Bc.38x97.4 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.1x2.6 %
průměr 1.05
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 letní
poprvé36x94.7 %
opakovaně2x5.3 %
průměr 1.05
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 letní
více než 75%39x100 %
75 – 50%0x0 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 letní
velmi dobré5x12.8 %
nadprůměrné10x25.6 %
průměrné23x59 %
podprůměrné1x2.6 %
špatné0x0 %
průměr 2.51
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 letní
velký18x46.2 %
průměrný19x48.7 %
nízký2x5.1 %
průměr 1.59
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 letní
velký11x28.2 %
průměrný22x56.4 %
nízký6x15.4 %
průměr 1.87
Vybrat jiný předmět