Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MS710P15 Zpracování dat v geologii

Ústav aplikací matematiky a výpočetní techniky Semestr: 2013/2014 letní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 10 / 28 (36 %) Učebna: PUA Termín: Út,14:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 letní
velmi dobrá2x20 %
dobrá7x70 %
průměrná1x10 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.9
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 letní
rozhodně ano4x40 %
spíše ano5x50 %
spíše ne1x10 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.7
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 letní
rozhodně ano7x70 %
spíše ano3x30 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.3
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 letní
rozhodně ano4x40 %
spíše ano4x40 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x10 %
nemohu posoudit1x10 %
průměr 1.78
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 letní
rozhodně ano2x20 %
spíše ano5x50 %
spíše ne1x10 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x20 %
průměr 1.88
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 letní
vysoké1x10 %
přiměrěné7x70 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit2x20 %
průměr 1.88

Vyučující

Ježek Josef ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano2x20 %
spíše ano5x50 %
spíše ne3x30 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.1
Ježek Josef je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano10x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Ježek Josef je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano2x20 %
spíše ano1x10 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit7x70 %
průměr 1.33
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 letní
rozhodně ano4x40 %
spíše ano6x60 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.6
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 letní
rozhodně ano10x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 letní
rozhodně ano4x40 %
spíše ano6x60 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.6

Student

Pohlaví
2013/2014 letní
muž6x60 %
žena4x40 %
průměr 1.4
Stupeň mého studia je
2013/2014 letní
Bc.10x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 letní
poprvé10x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 letní
více než 75%9x90 %
75 – 50%1x10 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.1
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 letní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné1x10 %
průměrné9x90 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.9
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 letní
velký2x20 %
průměrný7x70 %
nízký1x10 %
průměr 1.9
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 letní
velký3x30 %
průměrný7x70 %
nízký0x0 %
průměr 1.7
Vybrat jiný předmět