Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MC230P57 Zajištění kvality analytických výsledků

Katedra analytické chemie Semestr: 2013/2014 letní Rozsah: 2/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 15 / 24 (63 %) Učebna: PUA Termín: Čt,10:40

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 letní
velmi dobrá0x0 %
dobrá4x26.7 %
průměrná8x53.3 %
špatná3x20 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.93
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 letní
rozhodně ano1x6.7 %
spíše ano7x46.7 %
spíše ne6x40 %
rozhodně ne1x6.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.47
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 letní
rozhodně ano1x6.7 %
spíše ano11x73.3 %
spíše ne2x13.3 %
rozhodně ne1x6.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.2
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 letní
rozhodně ano5x33.3 %
spíše ano8x53.3 %
spíše ne1x6.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x6.7 %
průměr 1.71
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 letní
rozhodně ano2x13.3 %
spíše ano3x20 %
spíše ne5x33.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x33.3 %
průměr 2.3
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 letní
vysoké2x13.3 %
přiměrěné9x60 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit4x26.7 %
průměr 1.82

Vyučující

Plzák Zbyněk ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano1x6.7 %
spíše ano4x26.7 %
spíše ne6x40 %
rozhodně ne4x26.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.87
Červený Václav ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano4x26.7 %
spíše ne8x53.3 %
rozhodně ne3x20 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.93
Plzák Zbyněk je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano5x33.3 %
spíše ano8x53.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x13.3 %
průměr 1.62
Červený Václav je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano5x33.3 %
spíše ano8x53.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x13.3 %
průměr 1.62
Plzák Zbyněk je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano0x0 %
spíše ne1x6.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit14x93.3 %
průměr 3
Červený Václav je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano2x13.3 %
spíše ano2x13.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit11x73.3 %
průměr 1.5
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 letní
rozhodně ano2x13.3 %
spíše ano7x46.7 %
spíše ne5x33.3 %
rozhodně ne1x6.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.33
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 letní
rozhodně ano7x46.7 %
spíše ano7x46.7 %
spíše ne1x6.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.6
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 letní
rozhodně ano5x35.7 %
spíše ano7x50 %
spíše ne2x14.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.79

Student

Pohlaví
2013/2014 letní
muž3x20 %
žena12x80 %
průměr 1.8
Stupeň mého studia je
2013/2014 letní
Bc.1x6.7 %
Nmgr.14x93.3 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.93
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 letní
poprvé14x93.3 %
opakovaně1x6.7 %
průměr 1.07
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 letní
více než 75%7x46.7 %
75 – 50%7x46.7 %
50 – 25%1x6.7 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.6
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 letní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné4x26.7 %
průměrné11x73.3 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.73
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 letní
velký0x0 %
průměrný5x33.3 %
nízký10x66.7 %
průměr 2.67
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 letní
velký1x6.7 %
průměrný8x53.3 %
nízký6x40 %
průměr 2.33
Vybrat jiný předmět