Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MC250P24 Xenobiochemie

Katedra biochemie Semestr: 2013/2014 letní Rozsah: 2/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 26 / 38 (68 %) Učebna: CH2 Termín: St,08:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 letní
velmi dobrá6x23.1 %
dobrá16x61.5 %
průměrná4x15.4 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.92
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 letní
rozhodně ano6x23.1 %
spíše ano16x61.5 %
spíše ne2x7.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x7.7 %
průměr 1.83
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 letní
rozhodně ano13x50 %
spíše ano12x46.2 %
spíše ne1x3.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.54
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 letní
rozhodně ano3x11.5 %
spíše ano13x50 %
spíše ne9x34.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.8 %
průměr 2.24
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 letní
rozhodně ano4x15.4 %
spíše ano6x23.1 %
spíše ne12x46.2 %
rozhodně ne2x7.7 %
nemohu posoudit2x7.7 %
průměr 2.5
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 letní
vysoké9x34.6 %
přiměrěné12x46.2 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit5x19.2 %
průměr 1.57

Vyučující

Stiborová Marie ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano5x20 %
spíše ano13x52 %
spíše ne7x28 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.08
Stiborová Marie je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano21x80.8 %
spíše ano5x19.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.19
Stiborová Marie je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano6x23.1 %
spíše ano3x11.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit17x65.4 %
průměr 1.33
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 letní
rozhodně ano9x34.6 %
spíše ano15x57.7 %
spíše ne1x3.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.8 %
průměr 1.68
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 letní
rozhodně ano17x65.4 %
spíše ano8x30.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x3.8 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.42
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 letní
rozhodně ano18x69.2 %
spíše ano8x30.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.31

Student

Pohlaví
2013/2014 letní
muž6x23.1 %
žena20x76.9 %
průměr 1.77
Stupeň mého studia je
2013/2014 letní
Bc.3x11.5 %
Nmgr.23x88.5 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.88
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 letní
poprvé26x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 letní
více než 75%22x84.6 %
75 – 50%4x15.4 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.15
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 letní
velmi dobré1x3.8 %
nadprůměrné4x15.4 %
průměrné21x80.8 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.77
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 letní
velký6x23.1 %
průměrný19x73.1 %
nízký1x3.8 %
průměr 1.81
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 letní
velký5x20 %
průměrný19x76 %
nízký1x4 %
průměr 1.84
Vybrat jiný předmět