Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MG421P01G Všeobecná geologie II (Exogenní procesy)

Ústav geologie a paleontologie Semestr: 2013/2014 letní Rozsah: 3/0 Zk; 5 kr.
Respondentů: 28 / 70 (40 %) Učebna: VG Termín: Út,11:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 letní
velmi dobrá12x42.9 %
dobrá12x42.9 %
průměrná3x10.7 %
špatná1x3.6 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.75
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 letní
rozhodně ano18x64.3 %
spíše ano7x25 %
spíše ne1x3.6 %
rozhodně ne2x7.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.54
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 letní
rozhodně ano20x71.4 %
spíše ano8x28.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.29
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 letní
rozhodně ano3x10.7 %
spíše ano19x67.9 %
spíše ne3x10.7 %
rozhodně ne3x10.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.21
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 letní
rozhodně ano1x3.6 %
spíše ano21x75 %
spíše ne3x10.7 %
rozhodně ne3x10.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.29
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 letní
vysoké13x46.4 %
přiměrěné15x53.6 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.54

Vyučující

Čepek Petr ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano4x14.3 %
spíše ano17x60.7 %
spíše ne7x25 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.11
Čepek Petr je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano11x39.3 %
spíše ano15x53.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x3.6 %
nemohu posoudit1x3.6 %
průměr 1.67
Čepek Petr je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano3x10.7 %
spíše ano12x42.9 %
spíše ne3x10.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit10x35.7 %
průměr 2
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 letní
rozhodně ano16x57.1 %
spíše ano9x32.1 %
spíše ne3x10.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.54
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 letní
rozhodně ano13x46.4 %
spíše ano13x46.4 %
spíše ne1x3.6 %
rozhodně ne1x3.6 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.64
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 letní
rozhodně ano12x42.9 %
spíše ano14x50 %
spíše ne2x7.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.64

Student

Pohlaví
2013/2014 letní
muž20x71.4 %
žena8x28.6 %
průměr 1.29
Stupeň mého studia je
2013/2014 letní
Bc.28x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 letní
poprvé26x92.9 %
opakovaně2x7.1 %
průměr 1.07
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 letní
více než 75%24x85.7 %
75 – 50%3x10.7 %
50 – 25%1x3.6 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.18
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 letní
velmi dobré1x3.6 %
nadprůměrné7x25 %
průměrné18x64.3 %
podprůměrné1x3.6 %
špatné1x3.6 %
průměr 2.79
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 letní
velký19x67.9 %
průměrný6x21.4 %
nízký3x10.7 %
průměr 1.43
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 letní
velký11x39.3 %
průměrný15x53.6 %
nízký2x7.1 %
průměr 1.68
Vybrat jiný předmět