Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MS710P07BG Výpočetní technika – Makovička

Ústav aplikací matematiky a výpočetní techniky Semestr: 2013/2014 letní Rozsah: 1/1 Z; 2 kr.
Respondentů: 20 / 58 (34 %) Učebna: PUA Termín: Čt,17:20

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 letní
velmi dobrá3x15 %
dobrá11x55 %
průměrná6x30 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.15
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 letní
rozhodně ano8x40 %
spíše ano6x30 %
spíše ne4x20 %
rozhodně ne1x5 %
nemohu posoudit1x5 %
průměr 1.89
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 letní
rozhodně ano16x80 %
spíše ano2x10 %
spíše ne2x10 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.3
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 letní
rozhodně ano10x50 %
spíše ano7x35 %
spíše ne1x5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x10 %
průměr 1.5
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 letní
rozhodně ano5x25 %
spíše ano8x40 %
spíše ne4x20 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x15 %
průměr 1.94
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 letní
vysoké5x25 %
přiměrěné13x65 %
nízké1x5 %
nemohu posoudit1x5 %
průměr 1.79

Vyučující

Makovička Jiří ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano10x50 %
spíše ne9x45 %
rozhodně ne1x5 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.55
Makovička Jiří je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano8x40 %
spíše ano11x55 %
spíše ne1x5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.65
Makovička Jiří je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano7x36.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit12x63.2 %
průměr 2
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 letní
rozhodně ano11x55 %
spíše ano6x30 %
spíše ne2x10 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5 %
průměr 1.53
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 letní
rozhodně ano18x90 %
spíše ano0x0 %
spíše ne1x5 %
rozhodně ne1x5 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.25
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 letní
rozhodně ano9x45 %
spíše ano10x50 %
spíše ne1x5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.6

Student

Pohlaví
2013/2014 letní
muž9x45 %
žena11x55 %
průměr 1.55
Stupeň mého studia je
2013/2014 letní
Bc.20x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 letní
poprvé20x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 letní
více než 75%16x80 %
75 – 50%3x15 %
50 – 25%1x5 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.25
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 letní
velmi dobré1x5 %
nadprůměrné4x20 %
průměrné14x70 %
podprůměrné1x5 %
špatné0x0 %
průměr 2.75
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 letní
velký3x15 %
průměrný11x55 %
nízký6x30 %
průměr 2.15
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 letní
velký7x35 %
průměrný11x55 %
nízký2x10 %
průměr 1.75
Vybrat jiný předmět