Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MS710P07BA Výpočetní technika – Hladíková

Ústav aplikací matematiky a výpočetní techniky Semestr: 2013/2014 letní Rozsah: 1/1 Z; 2 kr.
Respondentů: 17 / 31 (55 %) Učebna: PUA Termín: Čt,17:20

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 letní
velmi dobrá2x11.8 %
dobrá10x58.8 %
průměrná5x29.4 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.18
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 letní
rozhodně ano8x47.1 %
spíše ano7x41.2 %
spíše ne1x5.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.9 %
průměr 1.56
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 letní
rozhodně ano16x94.1 %
spíše ano1x5.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.06
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 letní
rozhodně ano1x5.9 %
spíše ano2x11.8 %
spíše ne5x29.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit9x52.9 %
průměr 2.5
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 letní
rozhodně ano1x5.9 %
spíše ano4x23.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit12x70.6 %
průměr 1.8
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 letní
vysoké1x5.9 %
přiměrěné15x88.2 %
nízké1x5.9 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2

Vyučující

Hladíková Hana ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano2x11.8 %
spíše ano13x76.5 %
spíše ne2x11.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2
Hladíková Hana je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano16x94.1 %
spíše ano1x5.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.06
Hladíková Hana je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano6x35.3 %
spíše ano2x11.8 %
spíše ne1x5.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit8x47.1 %
průměr 1.44
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 letní
rozhodně ano7x41.2 %
spíše ano10x58.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.59
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 letní
rozhodně ano15x93.8 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x6.3 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 letní
rozhodně ano13x76.5 %
spíše ano4x23.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.24

Student

Pohlaví
2013/2014 letní
muž4x23.5 %
žena13x76.5 %
průměr 1.76
Stupeň mého studia je
2013/2014 letní
Bc.17x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 letní
poprvé17x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 letní
více než 75%13x76.5 %
75 – 50%3x17.6 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%1x5.9 %
průměr 1.35
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 letní
velmi dobré2x11.8 %
nadprůměrné5x29.4 %
průměrné10x58.8 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.47
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 letní
velký4x23.5 %
průměrný11x64.7 %
nízký2x11.8 %
průměr 1.88
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 letní
velký8x47.1 %
průměrný9x52.9 %
nízký0x0 %
průměr 1.53
Vybrat jiný předmět