Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MZ330P48 Výpočetní technika ve fyzické geografii

Katedra fyzické geografie a geoekologie Semestr: 2013/2014 letní Rozsah: 1/1 Z, Zk; 4 kr.
Respondentů: 14 / 27 (52 %) Učebna: K1 Termín: St,13:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 letní
velmi dobrá1x7.1 %
dobrá9x64.3 %
průměrná4x28.6 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.21
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 letní
rozhodně ano5x35.7 %
spíše ano5x35.7 %
spíše ne4x28.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.93
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 letní
rozhodně ano5x35.7 %
spíše ano6x42.9 %
spíše ne2x14.3 %
rozhodně ne1x7.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.93
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 letní
rozhodně ano9x64.3 %
spíše ano4x28.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.1 %
průměr 1.31
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 letní
rozhodně ano5x35.7 %
spíše ano5x35.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x28.6 %
průměr 1.5
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 letní
vysoké0x0 %
přiměrěné12x85.7 %
nízké1x7.1 %
nemohu posoudit1x7.1 %
průměr 2.08

Vyučující

Langhammer Jakub ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano3x21.4 %
spíše ano6x42.9 %
spíše ne3x21.4 %
rozhodně ne2x14.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.29
Romportl Dušan ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano4x28.6 %
spíše ano8x57.1 %
spíše ne2x14.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.86
Langhammer Jakub je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano10x71.4 %
spíše ano4x28.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.29
Romportl Dušan je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano9x64.3 %
spíše ano5x35.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.36
Langhammer Jakub je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano1x7.1 %
spíše ano4x28.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit9x64.3 %
průměr 1.8
Romportl Dušan je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano1x7.1 %
spíše ano4x28.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit9x64.3 %
průměr 1.8
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 letní
rozhodně ano3x21.4 %
spíše ano9x64.3 %
spíše ne2x14.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.93
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 letní
rozhodně ano6x42.9 %
spíše ano7x50 %
spíše ne1x7.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.64
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 letní
rozhodně ano7x50 %
spíše ano3x21.4 %
spíše ne1x7.1 %
rozhodně ne2x14.3 %
nemohu posoudit1x7.1 %
průměr 1.85

Student

Pohlaví
2013/2014 letní
muž6x42.9 %
žena8x57.1 %
průměr 1.57
Stupeň mého studia je
2013/2014 letní
Bc.14x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 letní
poprvé14x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 letní
více než 75%13x92.9 %
75 – 50%1x7.1 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.07
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 letní
velmi dobré1x7.1 %
nadprůměrné3x21.4 %
průměrné10x71.4 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.64
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 letní
velký6x42.9 %
průměrný6x42.9 %
nízký2x14.3 %
průměr 1.71
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 letní
velký3x21.4 %
průměrný9x64.3 %
nízký2x14.3 %
průměr 1.93
Vybrat jiný předmět