Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MB162P01 Vodní ekosystémy

Katedra ekologie Semestr: 2013/2014 letní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 4 kr.
Respondentů: 47 / 147 (32 %) Učebna: B7 Termín: Po,11:35

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 letní
velmi dobrá23x48.9 %
dobrá19x40.4 %
průměrná5x10.6 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.62
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 letní
rozhodně ano14x29.8 %
spíše ano27x57.4 %
spíše ne6x12.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.83
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 letní
rozhodně ano32x68.1 %
spíše ano12x25.5 %
spíše ne2x4.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.1 %
průměr 1.35
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 letní
rozhodně ano16x35.6 %
spíše ano20x44.4 %
spíše ne3x6.7 %
rozhodně ne1x2.2 %
nemohu posoudit5x11.1 %
průměr 1.73
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 letní
rozhodně ano14x30.4 %
spíše ano13x28.3 %
spíše ne4x8.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit15x32.6 %
průměr 1.68
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 letní
vysoké1x2.2 %
přiměrěné33x71.7 %
nízké1x2.2 %
nemohu posoudit11x23.9 %
průměr 2

Vyučující

Černý Martin ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano25x53.2 %
spíše ano18x38.3 %
spíše ne4x8.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.55
Petrousek Adam ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano25x53.2 %
spíše ano21x44.7 %
spíše ne1x2.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.49
Černý Martin je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano39x83 %
spíše ano8x17 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.17
Petrousek Adam je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano37x78.7 %
spíše ano7x14.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x6.4 %
průměr 1.16
Černý Martin je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano8x17 %
spíše ano2x4.3 %
spíše ne1x2.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit36x76.6 %
průměr 1.36
Petrousek Adam je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano7x14.9 %
spíše ano2x4.3 %
spíše ne1x2.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit37x78.7 %
průměr 1.4
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 letní
rozhodně ano29x63 %
spíše ano17x37 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.37
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 letní
rozhodně ano46x97.9 %
spíše ano1x2.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.02
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 letní
rozhodně ano30x65.2 %
spíše ano14x30.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x4.3 %
průměr 1.32

Student

Pohlaví
2013/2014 letní
muž12x25.5 %
žena35x74.5 %
průměr 1.74
Stupeň mého studia je
2013/2014 letní
Bc.45x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 letní
poprvé47x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 letní
více než 75%36x76.6 %
75 – 50%7x14.9 %
50 – 25%2x4.3 %
méně než 25%2x4.3 %
průměr 1.36
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 letní
velmi dobré1x2.1 %
nadprůměrné6x12.8 %
průměrné40x85.1 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.83
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 letní
velký12x25.5 %
průměrný33x70.2 %
nízký2x4.3 %
průměr 1.79
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 letní
velký11x23.4 %
průměrný35x74.5 %
nízký1x2.1 %
průměr 1.79
Vybrat jiný předmět