Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MO550P101 Vliv technologií na ŽP

Ústav pro životní prostředí Semestr: 2013/2014 letní Rozsah: 2/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 6 / 23 (26 %) Učebna: B12 Termín: Čt,14:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 letní
velmi dobrá4x66.7 %
dobrá1x16.7 %
průměrná1x16.7 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.5
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 letní
rozhodně ano5x83.3 %
spíše ano1x16.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.17
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 letní
rozhodně ano4x66.7 %
spíše ano2x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.33
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 letní
rozhodně ano4x66.7 %
spíše ano2x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.33
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 letní
rozhodně ano4x66.7 %
spíše ano2x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.33
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 letní
vysoké1x16.7 %
přiměrěné2x33.3 %
nízké1x16.7 %
nemohu posoudit2x33.3 %
průměr 2

Vyučující

Kočí Vladimír ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano5x83.3 %
spíše ano0x0 %
spíše ne1x16.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.33
Kočí Vladimír je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano5x83.3 %
spíše ano1x16.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.17
Kočí Vladimír je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano1x16.7 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x83.3 %
průměr 1
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 letní
rozhodně ano5x83.3 %
spíše ano1x16.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.17
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 letní
rozhodně ano1x16.7 %
spíše ano3x50 %
spíše ne1x16.7 %
rozhodně ne1x16.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.33
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 letní
rozhodně ano2x33.3 %
spíše ano4x66.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.67

Student

Pohlaví
2013/2014 letní
muž1x16.7 %
žena5x83.3 %
průměr 1.83
Stupeň mého studia je
2013/2014 letní
Bc.4x66.7 %
Nmgr.2x33.3 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.33
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 letní
poprvé6x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 letní
více než 75%4x66.7 %
75 – 50%1x16.7 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%1x16.7 %
průměr 1.67
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 letní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné1x16.7 %
průměrné4x66.7 %
podprůměrné1x16.7 %
špatné0x0 %
průměr 3
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 letní
velký5x83.3 %
průměrný1x16.7 %
nízký0x0 %
průměr 1.17
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 letní
velký3x50 %
průměrný3x50 %
nízký0x0 %
průměr 1.5
Vybrat jiný předmět