Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MO550P28 Těžba a revitalizace

Ústav pro životní prostředí Semestr: 2013/2014 letní Rozsah: 2/1 Zk; 4 kr.
Respondentů: 21 / 46 (46 %) Učebna: B14 Termín: Čt,09:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 letní
velmi dobrá14x70 %
dobrá5x25 %
průměrná1x5 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.35
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 letní
rozhodně ano12x60 %
spíše ano7x35 %
spíše ne1x5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.45
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 letní
rozhodně ano15x75 %
spíše ano4x20 %
spíše ne1x5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.3
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 letní
rozhodně ano18x90 %
spíše ano1x5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5 %
průměr 1.05
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 letní
rozhodně ano16x80 %
spíše ano2x10 %
spíše ne1x5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5 %
průměr 1.21
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 letní
vysoké2x10 %
přiměrěné17x85 %
nízké1x5 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.95

Vyučující

Rojík Petr ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano17x81 %
spíše ano4x19 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.19
Rojík Petr je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano19x90.5 %
spíše ano2x9.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.1
Rojík Petr je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano10x47.6 %
spíše ano4x19 %
spíše ne2x9.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x23.8 %
průměr 1.5
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 letní
rozhodně ano14x66.7 %
spíše ano7x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.33
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 letní
rozhodně ano13x61.9 %
spíše ano5x23.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x4.8 %
nemohu posoudit2x9.5 %
průměr 1.42
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 letní
rozhodně ano18x90 %
spíše ano2x10 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.1

Student

Pohlaví
2013/2014 letní
muž7x33.3 %
žena14x66.7 %
průměr 1.67
Stupeň mého studia je
2013/2014 letní
Bc.20x95.2 %
Nmgr.1x4.8 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.05
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 letní
poprvé20x95.2 %
opakovaně1x4.8 %
průměr 1.05
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 letní
více než 75%12x57.1 %
75 – 50%4x19 %
50 – 25%3x14.3 %
méně než 25%2x9.5 %
průměr 1.76
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 letní
velmi dobré3x14.3 %
nadprůměrné4x19 %
průměrné14x66.7 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.52
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 letní
velký12x57.1 %
průměrný8x38.1 %
nízký1x4.8 %
průměr 1.48
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 letní
velký11x52.4 %
průměrný10x47.6 %
nízký0x0 %
průměr 1.48
Vybrat jiný předmět