Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MB120P05 Terestrické ekosystémy

Katedra botaniky Semestr: 2013/2014 letní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 4 kr.
Respondentů: 24 / 100 (24 %) Učebna: B14 Termín: St,11:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 letní
velmi dobrá1x4.2 %
dobrá9x37.5 %
průměrná8x33.3 %
špatná4x16.7 %
velmi špatná2x8.3 %
průměr 2.88
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 letní
rozhodně ano2x8.3 %
spíše ano16x66.7 %
spíše ne4x16.7 %
rozhodně ne1x4.2 %
nemohu posoudit1x4.2 %
průměr 2.17
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 letní
rozhodně ano18x78.3 %
spíše ano5x21.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.22
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 letní
rozhodně ano10x41.7 %
spíše ano9x37.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x20.8 %
průměr 1.47
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 letní
rozhodně ano3x12.5 %
spíše ano8x33.3 %
spíše ne2x8.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit11x45.8 %
průměr 1.92
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 letní
vysoké0x0 %
přiměrěné16x66.7 %
nízké3x12.5 %
nemohu posoudit5x20.8 %
průměr 2.16

Vyučující

Štefánek Michal ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano3x12.5 %
spíše ano16x66.7 %
spíše ne3x12.5 %
rozhodně ne1x4.2 %
nemohu posoudit1x4.2 %
průměr 2.09
Kovář Pavel ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano1x4.3 %
spíše ano12x52.2 %
spíše ne6x26.1 %
rozhodně ne3x13 %
nemohu posoudit1x4.3 %
průměr 2.5
Suda Jan ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano13x56.5 %
spíše ano7x30.4 %
spíše ne1x4.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x8.7 %
průměr 1.43
Štefánek Michal je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano12x50 %
spíše ano8x33.3 %
spíše ne1x4.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x12.5 %
průměr 1.48
Kovář Pavel je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano10x43.5 %
spíše ano8x34.8 %
spíše ne1x4.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x17.4 %
průměr 1.53
Suda Jan je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano15x65.2 %
spíše ano3x13 %
spíše ne1x4.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x17.4 %
průměr 1.26
Štefánek Michal je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano1x4.2 %
spíše ano2x8.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit21x87.5 %
průměr 1.67
Kovář Pavel je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano2x8.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit21x91.3 %
průměr 2
Suda Jan je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano1x4.3 %
spíše ano3x13 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit19x82.6 %
průměr 1.75
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 letní
rozhodně ano3x12.5 %
spíše ano13x54.2 %
spíše ne6x25 %
rozhodně ne2x8.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.29
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 letní
rozhodně ano22x91.7 %
spíše ano1x4.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x4.2 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.17
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 letní
rozhodně ano8x33.3 %
spíše ano14x58.3 %
spíše ne1x4.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.2 %
průměr 1.7

Student

Pohlaví
2013/2014 letní
muž9x37.5 %
žena15x62.5 %
průměr 1.63
Stupeň mého studia je
2013/2014 letní
Bc.24x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 letní
poprvé24x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 letní
více než 75%14x58.3 %
75 – 50%4x16.7 %
50 – 25%6x25 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.67
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 letní
velmi dobré2x8.3 %
nadprůměrné4x16.7 %
průměrné16x66.7 %
podprůměrné2x8.3 %
špatné0x0 %
průměr 2.75
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 letní
velký4x16.7 %
průměrný19x79.2 %
nízký1x4.2 %
průměr 1.88
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 letní
velký2x8.3 %
průměrný12x50 %
nízký10x41.7 %
průměr 2.33
Vybrat jiný předmět