Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ350P17ZP Tematická kartografie – přednáška

Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie Semestr: 2013/2014 letní Rozsah: 1/2 Z; 4 kr.
Respondentů: 37 / 96 (39 %) Učebna: LR Termín: Čt,09:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 letní
velmi dobrá19x51.4 %
dobrá18x48.6 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.49
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 letní
rozhodně ano16x43.2 %
spíše ano20x54.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x2.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.62
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 letní
rozhodně ano24x64.9 %
spíše ano13x35.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.35
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 letní
rozhodně ano19x51.4 %
spíše ano15x40.5 %
spíše ne1x2.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x5.4 %
průměr 1.49
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 letní
rozhodně ano12x32.4 %
spíše ano19x51.4 %
spíše ne2x5.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x10.8 %
průměr 1.7
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 letní
vysoké11x29.7 %
přiměrěné24x64.9 %
nízké1x2.7 %
nemohu posoudit1x2.7 %
průměr 1.72

Vyučující

Hudeček Tomáš ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano23x62.2 %
spíše ano14x37.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.38
Hudeček Tomáš je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano34x91.9 %
spíše ano3x8.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.08
Hudeček Tomáš je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano1x2.7 %
spíše ano7x18.9 %
spíše ne7x18.9 %
rozhodně ne1x2.7 %
nemohu posoudit21x56.8 %
průměr 2.5
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 letní
rozhodně ano21x56.8 %
spíše ano16x43.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.43
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 letní
rozhodně ano20x54.1 %
spíše ano15x40.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x2.7 %
nemohu posoudit1x2.7 %
průměr 1.5
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 letní
rozhodně ano26x70.3 %
spíše ano10x27 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.7 %
průměr 1.28

Student

Pohlaví
2013/2014 letní
muž19x51.4 %
žena18x48.6 %
průměr 1.49
Stupeň mého studia je
2013/2014 letní
Bc.37x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 letní
poprvé35x94.6 %
opakovaně2x5.4 %
průměr 1.05
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 letní
více než 75%28x75.7 %
75 – 50%6x16.2 %
50 – 25%2x5.4 %
méně než 25%1x2.7 %
průměr 1.35
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 letní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné12x32.4 %
průměrné24x64.9 %
podprůměrné1x2.7 %
špatné0x0 %
průměr 2.7
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 letní
velký12x32.4 %
průměrný25x67.6 %
nízký0x0 %
průměr 1.68
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 letní
velký14x37.8 %
průměrný23x62.2 %
nízký0x0 %
průměr 1.62
Vybrat jiný předmět