Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ350P17Zc Tematická kartografie – cvičení

Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie Semestr: 2013/2014 letní Rozsah: 1/2 Z; 4 kr.
Respondentů: 34 / 96 (35 %) Učebna: LR Termín: Čt,09:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 letní
velmi dobrá10x29.4 %
dobrá22x64.7 %
průměrná2x5.9 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.76
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 letní
rozhodně ano15x44.1 %
spíše ano17x50 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x2.9 %
nemohu posoudit1x2.9 %
průměr 1.61
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 letní
rozhodně ano16x47.1 %
spíše ano14x41.2 %
spíše ne3x8.8 %
rozhodně ne1x2.9 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.68
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 letní
rozhodně ano14x41.2 %
spíše ano15x44.1 %
spíše ne1x2.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x11.8 %
průměr 1.57
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 letní
rozhodně ano10x29.4 %
spíše ano18x52.9 %
spíše ne2x5.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x11.8 %
průměr 1.73
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 letní
vysoké10x29.4 %
přiměrěné23x67.6 %
nízké1x2.9 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.74

Vyučující

Lysák Jakub ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano5x33.3 %
spíše ano9x60 %
spíše ne1x6.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.73
Jaroš Jakub ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano2x18.2 %
spíše ano7x63.6 %
spíše ne2x18.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2
Hátle Jan ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano1x11.1 %
spíše ano4x44.4 %
spíše ne4x44.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.33
Lysák Jakub je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano11x68.8 %
spíše ano5x31.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.31
Jaroš Jakub je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano8x80 %
spíše ano2x20 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.2
Hátle Jan je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano4x44.4 %
spíše ano5x55.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.56
Lysák Jakub je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano10x58.8 %
spíše ano6x35.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.9 %
průměr 1.38
Jaroš Jakub je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano8x80 %
spíše ano2x20 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.2
Hátle Jan je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano1x12.5 %
spíše ano3x37.5 %
spíše ne1x12.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x37.5 %
průměr 2
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 letní
rozhodně ano11x32.4 %
spíše ano20x58.8 %
spíše ne3x8.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.76
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 letní
rozhodně ano31x91.2 %
spíše ano3x8.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.09
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 letní
rozhodně ano24x70.6 %
spíše ano10x29.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.29

Student

Pohlaví
2013/2014 letní
muž18x52.9 %
žena16x47.1 %
průměr 1.47
Stupeň mého studia je
2013/2014 letní
Bc.34x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 letní
poprvé32x94.1 %
opakovaně2x5.9 %
průměr 1.06
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 letní
více než 75%30x88.2 %
75 – 50%3x8.8 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%1x2.9 %
průměr 1.18
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 letní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné12x35.3 %
průměrné21x61.8 %
podprůměrné1x2.9 %
špatné0x0 %
průměr 2.68
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 letní
velký12x35.3 %
průměrný22x64.7 %
nízký0x0 %
průměr 1.65
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 letní
velký15x44.1 %
průměrný19x55.9 %
nízký0x0 %
průměr 1.56
Vybrat jiný předmět