Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC230P71p Strukturní analýza

Katedra analytické chemie Semestr: 2013/2014 letní Rozsah: 2/1 Z, Zk; 3 kr.
Respondentů: 14 / 27 (52 %) Učebna: CH5 Termín: Út,17:20

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 letní
velmi dobrá1x7.1 %
dobrá5x35.7 %
průměrná4x28.6 %
špatná3x21.4 %
velmi špatná1x7.1 %
průměr 2.86
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 letní
rozhodně ano6x42.9 %
spíše ano6x42.9 %
spíše ne1x7.1 %
rozhodně ne1x7.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.79
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 letní
rozhodně ano5x35.7 %
spíše ano7x50 %
spíše ne1x7.1 %
rozhodně ne1x7.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.86
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 letní
rozhodně ano4x28.6 %
spíše ano5x35.7 %
spíše ne2x14.3 %
rozhodně ne2x14.3 %
nemohu posoudit1x7.1 %
průměr 2.15
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 letní
rozhodně ano3x21.4 %
spíše ano3x21.4 %
spíše ne4x28.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x28.6 %
průměr 2.1
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 letní
vysoké3x21.4 %
přiměrěné7x50 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit4x28.6 %
průměr 1.7

Vyučující

Zima Jiří ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano4x30.8 %
spíše ano4x30.8 %
spíše ne4x30.8 %
rozhodně ne1x7.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.15
Rychlovský Petr ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano3x23.1 %
spíše ano5x38.5 %
spíše ne2x15.4 %
rozhodně ne1x7.7 %
nemohu posoudit2x15.4 %
průměr 2.09
Dejmková Hana ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano3x23.1 %
spíše ano4x30.8 %
spíše ne2x15.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x30.8 %
průměr 1.89
Zima Jiří je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano9x69.2 %
spíše ano4x30.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.31
Rychlovský Petr je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano9x69.2 %
spíše ano1x7.7 %
spíše ne1x7.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x15.4 %
průměr 1.27
Dejmková Hana je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano6x46.2 %
spíše ano3x23.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x30.8 %
průměr 1.33
Zima Jiří je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano6x46.2 %
spíše ano1x7.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x46.2 %
průměr 1.14
Rychlovský Petr je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano6x46.2 %
spíše ano1x7.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x7.7 %
nemohu posoudit5x38.5 %
průměr 1.5
Dejmková Hana je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano5x38.5 %
spíše ano2x15.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x46.2 %
průměr 1.29
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 letní
rozhodně ano4x28.6 %
spíše ano2x14.3 %
spíše ne5x35.7 %
rozhodně ne3x21.4 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.5
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 letní
rozhodně ano13x92.9 %
spíše ano1x7.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.07
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 letní
rozhodně ano1x7.1 %
spíše ano5x35.7 %
spíše ne4x28.6 %
rozhodně ne4x28.6 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.79

Student

Pohlaví
2013/2014 letní
muž5x35.7 %
žena9x64.3 %
průměr 1.64
Stupeň mého studia je
2013/2014 letní
Bc.1x7.1 %
Nmgr.13x92.9 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.93
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 letní
poprvé14x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 letní
více než 75%12x85.7 %
75 – 50%2x14.3 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.14
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 letní
velmi dobré2x14.3 %
nadprůměrné2x14.3 %
průměrné8x57.1 %
podprůměrné2x14.3 %
špatné0x0 %
průměr 2.71
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 letní
velký8x57.1 %
průměrný5x35.7 %
nízký1x7.1 %
průměr 1.5
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 letní
velký4x28.6 %
průměrný6x42.9 %
nízký4x28.6 %
průměr 2
Vybrat jiný předmět