Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MD360P05c Statistická analýza dat I – cvičení

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Semestr: 2013/2014 letní Rozsah: 2/2 Z; 4 kr.
Respondentů: 68 / 129 (53 %) Učebna: Z3 Termín: Čt,13:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 letní
velmi dobrá17x25 %
dobrá32x47.1 %
průměrná17x25 %
špatná2x2.9 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.06
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 letní
rozhodně ano25x36.8 %
spíše ano29x42.6 %
spíše ne10x14.7 %
rozhodně ne3x4.4 %
nemohu posoudit1x1.5 %
průměr 1.87
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 letní
rozhodně ano17x25 %
spíše ano17x25 %
spíše ne17x25 %
rozhodně ne16x23.5 %
nemohu posoudit1x1.5 %
průměr 2.48
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 letní
rozhodně ano28x41.2 %
spíše ano26x38.2 %
spíše ne3x4.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit11x16.2 %
průměr 1.56
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 letní
rozhodně ano12x17.6 %
spíše ano30x44.1 %
spíše ne6x8.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit20x29.4 %
průměr 1.88
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 letní
vysoké26x38.2 %
přiměrěné38x55.9 %
nízké1x1.5 %
nemohu posoudit3x4.4 %
průměr 1.62

Vyučující

Dzúrová Dagmar ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano12x18.2 %
spíše ano32x48.5 %
spíše ne20x30.3 %
rozhodně ne2x3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.18
Spilková Jana ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano19x28.8 %
spíše ano28x42.4 %
spíše ne15x22.7 %
rozhodně ne2x3 %
nemohu posoudit2x3 %
průměr 2
Netrdová Pavlína ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano19x29.2 %
spíše ano28x43.1 %
spíše ne15x23.1 %
rozhodně ne3x4.6 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.03
Dzúrová Dagmar je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano34x50 %
spíše ano30x44.1 %
spíše ne4x5.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.56
Spilková Jana je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano37x54.4 %
spíše ano26x38.2 %
spíše ne2x2.9 %
rozhodně ne1x1.5 %
nemohu posoudit2x2.9 %
průměr 1.5
Netrdová Pavlína je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano44x65.7 %
spíše ano21x31.3 %
spíše ne2x3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.37
Dzúrová Dagmar je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano6x8.8 %
spíše ano12x17.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit50x73.5 %
průměr 1.67
Spilková Jana je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano6x8.8 %
spíše ano11x16.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit51x75 %
průměr 1.65
Netrdová Pavlína je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano7x10.4 %
spíše ano8x11.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit52x77.6 %
průměr 1.53
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 letní
rozhodně ano26x38.2 %
spíše ano35x51.5 %
spíše ne5x7.4 %
rozhodně ne2x2.9 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.75
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 letní
rozhodně ano43x63.2 %
spíše ano18x26.5 %
spíše ne4x5.9 %
rozhodně ne2x2.9 %
nemohu posoudit1x1.5 %
průměr 1.48
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 letní
rozhodně ano43x63.2 %
spíše ano22x32.4 %
spíše ne2x2.9 %
rozhodně ne1x1.5 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.43

Student

Pohlaví
2013/2014 letní
muž27x39.7 %
žena41x60.3 %
průměr 1.6
Stupeň mého studia je
2013/2014 letní
Bc.43x63.2 %
Nmgr.25x36.8 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.37
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 letní
poprvé66x97.1 %
opakovaně2x2.9 %
průměr 1.03
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 letní
více než 75%54x80.6 %
75 – 50%11x16.4 %
50 – 25%1x1.5 %
méně než 25%1x1.5 %
průměr 1.24
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 letní
velmi dobré3x4.4 %
nadprůměrné16x23.5 %
průměrné44x64.7 %
podprůměrné5x7.4 %
špatné0x0 %
průměr 2.75
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 letní
velký7x10.3 %
průměrný45x66.2 %
nízký16x23.5 %
průměr 2.13
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 letní
velký16x23.5 %
průměrný36x52.9 %
nízký16x23.5 %
průměr 2
Vybrat jiný předmět