Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MC230P50 Spektrometrické metody (kata)

Katedra analytické chemie Semestr: 2013/2014 letní Rozsah: 3/0 Zk; 4 kr.
Respondentů: 6 / 37 (16 %) Učebna: CH2 Termín: Po,15:40

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 letní
velmi dobrá0x0 %
dobrá0x0 %
průměrná6x100 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 3
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 letní
rozhodně ano1x16.7 %
spíše ano3x50 %
spíše ne2x33.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.17
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 letní
rozhodně ano2x33.3 %
spíše ano4x66.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.67
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano1x16.7 %
spíše ne5x83.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.83
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano1x16.7 %
spíše ne2x33.3 %
rozhodně ne1x16.7 %
nemohu posoudit2x33.3 %
průměr 3
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 letní
vysoké0x0 %
přiměrěné0x0 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit6x100 %

Vyučující

Rychlovský Petr ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano5x83.3 %
spíše ne1x16.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.17
Červený Václav ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano1x16.7 %
spíše ne4x66.7 %
rozhodně ne1x16.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 3
Hraníček Jakub ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano1x16.7 %
spíše ne2x33.3 %
rozhodně ne3x50 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 3.33
Rychlovský Petr je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano4x66.7 %
spíše ano2x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.33
Červený Václav je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano2x33.3 %
spíše ano3x50 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x16.7 %
průměr 1.6
Hraníček Jakub je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano2x33.3 %
spíše ne2x33.3 %
rozhodně ne2x33.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 3
Rychlovský Petr je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x100 %
Červený Václav je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne3x50 %
nemohu posoudit3x50 %
průměr 4
Hraníček Jakub je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x100 %
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano5x83.3 %
spíše ne1x16.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.17
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 letní
rozhodně ano6x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano1x16.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x83.3 %
průměr 2

Student

Pohlaví
2013/2014 letní
muž2x66.7 %
žena1x33.3 %
průměr 1.33
Stupeň mého studia je
2013/2014 letní
Bc.3x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 letní
poprvé3x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 letní
více než 75%0x0 %
75 – 50%0x0 %
50 – 25%3x100 %
méně než 25%0x0 %
průměr 3
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 letní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné2x33.3 %
průměrné4x66.7 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.67
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 letní
velký0x0 %
průměrný4x66.7 %
nízký2x33.3 %
průměr 2.33
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 letní
velký0x0 %
průměrný6x100 %
nízký0x0 %
průměr 2
Vybrat jiný předmět