Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MZ340P43 Sociální a ekonomická geografie evropské integrace

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Semestr: 2013/2014 letní Rozsah: 2/1 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 7 / 24 (29 %) Učebna: Z1 Termín: Po,09:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 letní
velmi dobrá0x0 %
dobrá3x42.9 %
průměrná4x57.1 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.57
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano4x57.1 %
spíše ne2x28.6 %
rozhodně ne1x14.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.57
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 letní
rozhodně ano5x71.4 %
spíše ano1x14.3 %
spíše ne1x14.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.43
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 letní
rozhodně ano2x28.6 %
spíše ano4x57.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x14.3 %
průměr 1.67
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano2x28.6 %
spíše ne2x28.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x42.9 %
průměr 2.5
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 letní
vysoké0x0 %
přiměrěné3x42.9 %
nízké1x14.3 %
nemohu posoudit3x42.9 %
průměr 2.25

Vyučující

Dostál Petr ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano4x57.1 %
spíše ne3x42.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.43
Dostál Petr je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano2x28.6 %
spíše ano3x42.9 %
spíše ne1x14.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x14.3 %
průměr 1.83
Dostál Petr je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano1x14.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x85.7 %
průměr 2
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano3x42.9 %
spíše ne3x42.9 %
rozhodně ne1x14.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.71
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 letní
rozhodně ano5x71.4 %
spíše ano2x28.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.29
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 letní
rozhodně ano1x14.3 %
spíše ano1x14.3 %
spíše ne4x57.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x14.3 %
průměr 2.5

Student

Pohlaví
2013/2014 letní
muž6x85.7 %
žena1x14.3 %
průměr 1.14
Stupeň mého studia je
2013/2014 letní
Bc.0x0 %
Nmgr.7x100 %
Ph.D.0x0 %
průměr 2
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 letní
poprvé7x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 letní
více než 75%3x42.9 %
75 – 50%3x42.9 %
50 – 25%1x14.3 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.71
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 letní
velmi dobré1x14.3 %
nadprůměrné3x42.9 %
průměrné3x42.9 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.29
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 letní
velký0x0 %
průměrný7x100 %
nízký0x0 %
průměr 2
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 letní
velký0x0 %
průměrný6x85.7 %
nízký1x14.3 %
průměr 2.14
Vybrat jiný předmět