Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MZ340P14 Sociogeografické regionální systémy – přednáška

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Semestr: 2013/2014 letní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 6 kr.
Respondentů: 17 / 68 (25 %) Učebna: LR Termín: Út,09:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 letní
velmi dobrá3x17.6 %
dobrá11x64.7 %
průměrná3x17.6 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 letní
rozhodně ano1x5.9 %
spíše ano10x58.8 %
spíše ne4x23.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x11.8 %
průměr 2.2
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 letní
rozhodně ano12x70.6 %
spíše ano5x29.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.29
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 letní
rozhodně ano12x70.6 %
spíše ano3x17.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x11.8 %
průměr 1.2
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 letní
rozhodně ano3x17.6 %
spíše ano10x58.8 %
spíše ne2x11.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x11.8 %
průměr 1.93
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 letní
vysoké5x29.4 %
přiměrěné11x64.7 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit1x5.9 %
průměr 1.69

Vyučující

Marada Miroslav ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano6x35.3 %
spíše ano7x41.2 %
spíše ne4x23.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.88
Chromý Pavel ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano2x11.8 %
spíše ano7x41.2 %
spíše ne8x47.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.35
Hampl Martin ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano1x5.9 %
spíše ano4x23.5 %
spíše ne8x47.1 %
rozhodně ne1x5.9 %
nemohu posoudit3x17.6 %
průměr 2.64
Marada Miroslav je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano12x70.6 %
spíše ano4x23.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.9 %
průměr 1.25
Chromý Pavel je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano12x70.6 %
spíše ano4x23.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.9 %
průměr 1.25
Hampl Martin je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano9x52.9 %
spíše ano4x23.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x5.9 %
nemohu posoudit3x17.6 %
průměr 1.5
Marada Miroslav je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano2x11.8 %
spíše ano3x17.6 %
spíše ne1x5.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit11x64.7 %
průměr 1.83
Chromý Pavel je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano2x11.8 %
spíše ano4x23.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit11x64.7 %
průměr 1.67
Hampl Martin je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano2x11.8 %
spíše ano2x11.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit13x76.5 %
průměr 1.5
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 letní
rozhodně ano3x17.6 %
spíše ano10x58.8 %
spíše ne3x17.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.9 %
průměr 2
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 letní
rozhodně ano10x58.8 %
spíše ano3x17.6 %
spíše ne1x5.9 %
rozhodně ne1x5.9 %
nemohu posoudit2x11.8 %
průměr 1.53
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 letní
rozhodně ano9x52.9 %
spíše ano7x41.2 %
spíše ne1x5.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.53

Student

Pohlaví
2013/2014 letní
muž8x47.1 %
žena9x52.9 %
průměr 1.53
Stupeň mého studia je
2013/2014 letní
Bc.2x11.8 %
Nmgr.15x88.2 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.88
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 letní
poprvé17x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 letní
více než 75%11x64.7 %
75 – 50%2x11.8 %
50 – 25%4x23.5 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.59
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 letní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné6x35.3 %
průměrné11x64.7 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.65
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 letní
velký3x17.6 %
průměrný11x64.7 %
nízký3x17.6 %
průměr 2
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 letní
velký3x17.6 %
průměrný11x64.7 %
nízký3x17.6 %
průměr 2
Vybrat jiný předmět