Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ340P14C Sociogeografické regionální systémy – cvičení

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Semestr: 2013/2014 letní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 6 kr.
Respondentů: 18 / 68 (26 %) Učebna: LR Termín: Út,09:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 letní
velmi dobrá2x11.1 %
dobrá13x72.2 %
průměrná3x16.7 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.06
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 letní
rozhodně ano3x16.7 %
spíše ano10x55.6 %
spíše ne3x16.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x11.1 %
průměr 2
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 letní
rozhodně ano12x70.6 %
spíše ano4x23.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x5.9 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.41
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 letní
rozhodně ano13x72.2 %
spíše ano2x11.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x16.7 %
průměr 1.13
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 letní
rozhodně ano4x22.2 %
spíše ano11x61.1 %
spíše ne1x5.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x11.1 %
průměr 1.81
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 letní
vysoké4x22.2 %
přiměrěné12x66.7 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit2x11.1 %
průměr 1.75

Vyučující

Mikula Karel ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano5x27.8 %
spíše ano7x38.9 %
spíše ne4x22.2 %
rozhodně ne2x11.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.17
Jaroš Václav ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano4x22.2 %
spíše ano8x44.4 %
spíše ne5x27.8 %
rozhodně ne1x5.6 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.17
Mikula Karel je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano12x66.7 %
spíše ano5x27.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.6 %
průměr 1.29
Jaroš Václav je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano12x66.7 %
spíše ano5x27.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.6 %
průměr 1.29
Mikula Karel je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano1x5.6 %
spíše ano3x16.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit14x77.8 %
průměr 1.75
Jaroš Václav je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano1x5.6 %
spíše ano3x16.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit14x77.8 %
průměr 1.75
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 letní
rozhodně ano8x44.4 %
spíše ano8x44.4 %
spíše ne2x11.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.67
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 letní
rozhodně ano12x66.7 %
spíše ano3x16.7 %
spíše ne1x5.6 %
rozhodně ne1x5.6 %
nemohu posoudit1x5.6 %
průměr 1.47
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 letní
rozhodně ano10x55.6 %
spíše ano6x33.3 %
spíše ne1x5.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.6 %
průměr 1.47

Student

Pohlaví
2013/2014 letní
muž9x50 %
žena9x50 %
průměr 1.5
Stupeň mého studia je
2013/2014 letní
Bc.3x16.7 %
Nmgr.15x83.3 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.83
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 letní
poprvé18x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 letní
více než 75%17x94.4 %
75 – 50%1x5.6 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.06
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 letní
velmi dobré1x5.6 %
nadprůměrné6x33.3 %
průměrné11x61.1 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.56
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 letní
velký4x22.2 %
průměrný12x66.7 %
nízký2x11.1 %
průměr 1.89
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 letní
velký5x27.8 %
průměrný11x61.1 %
nízký2x11.1 %
průměr 1.83
Vybrat jiný předmět