Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MS710P57 Repetitorium středoškolské matematiky

Ústav aplikací matematiky a výpočetní techniky Semestr: 2013/2014 letní Rozsah: 0/2 Z; 1 kr.
Respondentů: 5 / 31 (16 %) Učebna: CH4 Termín: St,16:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 letní
velmi dobrá3x60 %
dobrá2x40 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.4
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 letní
rozhodně ano3x60 %
spíše ano1x20 %
spíše ne1x20 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.6
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 letní
rozhodně ano4x80 %
spíše ano1x20 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.2
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 letní
rozhodně ano1x20 %
spíše ano1x20 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x60 %
průměr 1.5
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 letní
rozhodně ano1x20 %
spíše ano1x20 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x60 %
průměr 1.5
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 letní
vysoké0x0 %
přiměrěné5x100 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2

Vyučující

Oľhava Rastislav ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano2x40 %
spíše ano3x60 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.6
Oľhava Rastislav je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano4x80 %
spíše ano1x20 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.2
Oľhava Rastislav je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano1x20 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x80 %
průměr 1
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 letní
rozhodně ano4x80 %
spíše ano1x20 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.2
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 letní
rozhodně ano4x80 %
spíše ano1x20 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.2
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 letní
rozhodně ano5x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1

Student

Pohlaví
2013/2014 letní
muž2x40 %
žena3x60 %
průměr 1.6
Stupeň mého studia je
2013/2014 letní
Bc.5x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 letní
poprvé3x60 %
opakovaně2x40 %
průměr 1.4
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 letní
více než 75%2x40 %
75 – 50%2x40 %
50 – 25%1x20 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.8
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 letní
velmi dobré1x20 %
nadprůměrné0x0 %
průměrné3x60 %
podprůměrné0x0 %
špatné1x20 %
průměr 3
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 letní
velký1x20 %
průměrný4x80 %
nízký0x0 %
průměr 1.8
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 letní
velký1x20 %
průměrný3x60 %
nízký1x20 %
průměr 2
Vybrat jiný předmět