Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MB140P64 Repetitorium chemie

Katedra genetiky a mikrobiologie Semestr: 2013/2014 letní Rozsah: 2/0 Zk; 2 kr.
Respondentů: 31 / 234 (13 %) Učebna: B7 Termín: Čt,11:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 letní
velmi dobrá7x22.6 %
dobrá16x51.6 %
průměrná6x19.4 %
špatná2x6.5 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.1
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 letní
rozhodně ano3x9.7 %
spíše ano21x67.7 %
spíše ne6x19.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.2 %
průměr 2.1
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 letní
rozhodně ano21x67.7 %
spíše ano10x32.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.32
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 letní
rozhodně ano16x53.3 %
spíše ano8x26.7 %
spíše ne1x3.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x16.7 %
průměr 1.4
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 letní
rozhodně ano11x36.7 %
spíše ano8x26.7 %
spíše ne3x10 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit8x26.7 %
průměr 1.64
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 letní
vysoké3x9.7 %
přiměrěné19x61.3 %
nízké2x6.5 %
nemohu posoudit7x22.6 %
průměr 1.96

Vyučující

Gabriel Jiří ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano12x38.7 %
spíše ano16x51.6 %
spíše ne3x9.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.71
Gabriel Jiří je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano26x83.9 %
spíše ano5x16.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.16
Gabriel Jiří je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano3x10 %
spíše ano0x0 %
spíše ne1x3.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit26x86.7 %
průměr 1.5
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 letní
rozhodně ano14x45.2 %
spíše ano15x48.4 %
spíše ne2x6.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.61
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 letní
rozhodně ano16x53.3 %
spíše ano11x36.7 %
spíše ne3x10 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.57
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 letní
rozhodně ano19x61.3 %
spíše ano8x25.8 %
spíše ne2x6.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x6.5 %
průměr 1.41

Student

Pohlaví
2013/2014 letní
muž10x32.3 %
žena21x67.7 %
průměr 1.68
Stupeň mého studia je
2013/2014 letní
Bc.31x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 letní
poprvé31x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 letní
více než 75%17x54.8 %
75 – 50%10x32.3 %
50 – 25%2x6.5 %
méně než 25%2x6.5 %
průměr 1.65
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 letní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné8x25.8 %
průměrné22x71 %
podprůměrné1x3.2 %
špatné0x0 %
průměr 2.77
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 letní
velký2x6.5 %
průměrný23x74.2 %
nízký6x19.4 %
průměr 2.13
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 letní
velký0x0 %
průměrný23x74.2 %
nízký8x25.8 %
průměr 2.26
Vybrat jiný předmět