Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MO550P32B Právo a státní správa

Ústav pro životní prostředí Semestr: 2013/2014 letní Rozsah: 2/1 Z, Zk; 4 kr.
Respondentů: 9 / 34 (26 %) Učebna: B12 Termín: Út,14:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 letní
velmi dobrá2x22.2 %
dobrá2x22.2 %
průměrná4x44.4 %
špatná0x0 %
velmi špatná1x11.1 %
průměr 2.56
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 letní
rozhodně ano2x22.2 %
spíše ano4x44.4 %
spíše ne2x22.2 %
rozhodně ne1x11.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.22
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 letní
rozhodně ano6x66.7 %
spíše ano2x22.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x11.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.56
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 letní
rozhodně ano8x88.9 %
spíše ano0x0 %
spíše ne1x11.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.22
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 letní
rozhodně ano3x33.3 %
spíše ano4x44.4 %
spíše ne2x22.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.89
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 letní
vysoké8x88.9 %
přiměrěné1x11.1 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.11

Vyučující

Kužvart Petr ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano1x11.1 %
spíše ano4x44.4 %
spíše ne3x33.3 %
rozhodně ne1x11.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.44
Kužvart Petr je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano3x33.3 %
spíše ano4x44.4 %
spíše ne1x11.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x11.1 %
průměr 1.75
Kužvart Petr je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano0x0 %
spíše ne4x44.4 %
rozhodně ne1x11.1 %
nemohu posoudit4x44.4 %
průměr 3.2
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 letní
rozhodně ano1x11.1 %
spíše ano3x33.3 %
spíše ne4x44.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x11.1 %
průměr 2.38
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 letní
rozhodně ano1x11.1 %
spíše ano5x55.6 %
spíše ne3x33.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.22
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 letní
rozhodně ano5x55.6 %
spíše ano3x33.3 %
spíše ne1x11.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.56

Student

Pohlaví
2013/2014 letní
muž3x33.3 %
žena6x66.7 %
průměr 1.67
Stupeň mého studia je
2013/2014 letní
Bc.9x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 letní
poprvé9x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 letní
více než 75%4x44.4 %
75 – 50%3x33.3 %
50 – 25%1x11.1 %
méně než 25%1x11.1 %
průměr 1.89
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 letní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné2x22.2 %
průměrné7x77.8 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.78
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 letní
velký2x22.2 %
průměrný4x44.4 %
nízký3x33.3 %
průměr 2.11
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 letní
velký1x11.1 %
průměrný7x77.8 %
nízký1x11.1 %
průměr 2
Vybrat jiný předmět