Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB180C36L02 První pomoc ve škole - simulace letní A

Katedra učitelství a didaktiky biologie Semestr: 2013/2014 letní Rozsah: 0/0 ; 0 kr.
Respondentů: 15 / 19 (79 %) Učebna: Termín: termín neznámý, čas neznámý

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 letní
velmi dobrá9x60 %
dobrá4x26.7 %
průměrná2x13.3 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.53
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 letní
rozhodně ano9x60 %
spíše ano4x26.7 %
spíše ne1x6.7 %
rozhodně ne1x6.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.6
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 letní
rozhodně ano12x80 %
spíše ano2x13.3 %
spíše ne1x6.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.27
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 letní
rozhodně ano12x80 %
spíše ano2x13.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x6.7 %
průměr 1.14
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 letní
rozhodně ano9x64.3 %
spíše ano2x14.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x21.4 %
průměr 1.18
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 letní
vysoké1x6.7 %
přiměrěné11x73.3 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit3x20 %
průměr 1.92

Vyučující

Pinkr Tomáš ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano10x66.7 %
spíše ano5x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.33
Kuba Radim ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano13x86.7 %
spíše ano2x13.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.13
Pinkr Tomáš je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano15x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Kuba Radim je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano15x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Pinkr Tomáš je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano5x35.7 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit9x64.3 %
průměr 1
Kuba Radim je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano6x42.9 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit8x57.1 %
průměr 1
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 letní
rozhodně ano7x46.7 %
spíše ano6x40 %
spíše ne2x13.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.67
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 letní
rozhodně ano13x92.9 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.1 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 letní
rozhodně ano12x80 %
spíše ano0x0 %
spíše ne2x13.3 %
rozhodně ne1x6.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.47

Student

Pohlaví
2013/2014 letní
muž3x20 %
žena12x80 %
průměr 1.8
Stupeň mého studia je
2013/2014 letní
Bc.10x66.7 %
Nmgr.5x33.3 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.33
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 letní
poprvé15x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 letní
více než 75%15x100 %
75 – 50%0x0 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 letní
velmi dobré2x13.3 %
nadprůměrné7x46.7 %
průměrné6x40 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.27
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 letní
velký13x86.7 %
průměrný1x6.7 %
nízký1x6.7 %
průměr 1.2
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 letní
velký1x6.7 %
průměrný11x73.3 %
nízký3x20 %
průměr 2.13
Vybrat jiný předmět