Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MZ340P95 Politická geografie

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Semestr: 2013/2014 letní Rozsah: 2/1 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 9 / 24 (38 %) Učebna: LR Termín: Po,16:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 letní
velmi dobrá0x0 %
dobrá4x44.4 %
průměrná4x44.4 %
špatná1x11.1 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.67
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 letní
rozhodně ano1x11.1 %
spíše ano5x55.6 %
spíše ne2x22.2 %
rozhodně ne1x11.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.33
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 letní
rozhodně ano7x77.8 %
spíše ano1x11.1 %
spíše ne1x11.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.33
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 letní
rozhodně ano4x44.4 %
spíše ano3x33.3 %
spíše ne1x11.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x11.1 %
průměr 1.63
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 letní
rozhodně ano1x11.1 %
spíše ano4x44.4 %
spíše ne1x11.1 %
rozhodně ne1x11.1 %
nemohu posoudit2x22.2 %
průměr 2.29
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 letní
vysoké0x0 %
přiměrěné6x66.7 %
nízké1x11.1 %
nemohu posoudit2x22.2 %
průměr 2.14

Vyučující

Dostál Petr ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano6x66.7 %
spíše ne2x22.2 %
rozhodně ne1x11.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.44
Tomeš Jiří ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano2x22.2 %
spíše ano3x33.3 %
spíše ne4x44.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.22
Dostál Petr je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano6x66.7 %
spíše ano2x22.2 %
spíše ne1x11.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.44
Tomeš Jiří je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano5x55.6 %
spíše ano3x33.3 %
spíše ne1x11.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.56
Dostál Petr je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano3x33.3 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x11.1 %
nemohu posoudit5x55.6 %
průměr 1.75
Tomeš Jiří je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano2x22.2 %
spíše ano1x11.1 %
spíše ne1x11.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x55.6 %
průměr 1.75
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano6x66.7 %
spíše ne3x33.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.33
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 letní
rozhodně ano8x88.9 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x11.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.33
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 letní
rozhodně ano3x33.3 %
spíše ano2x22.2 %
spíše ne3x33.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x11.1 %
průměr 2

Student

Pohlaví
2013/2014 letní
muž6x66.7 %
žena3x33.3 %
průměr 1.33
Stupeň mého studia je
2013/2014 letní
Bc.0x0 %
Nmgr.9x100 %
Ph.D.0x0 %
průměr 2
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 letní
poprvé8x88.9 %
opakovaně1x11.1 %
průměr 1.11
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 letní
více než 75%3x33.3 %
75 – 50%4x44.4 %
50 – 25%2x22.2 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.89
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 letní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné3x33.3 %
průměrné5x55.6 %
podprůměrné1x11.1 %
špatné0x0 %
průměr 2.78
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 letní
velký2x22.2 %
průměrný6x66.7 %
nízký1x11.1 %
průměr 1.89
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 letní
velký0x0 %
průměrný6x66.7 %
nízký3x33.3 %
průměr 2.33
Vybrat jiný předmět