Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ340P05Z Politická a regionální geografie

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Semestr: 2013/2014 letní Rozsah: 0/0 ; 0 kr.
Respondentů: Učebna: Termín: termín neznámý, čas neznámý

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 letní
velmi dobrá4x8 %
dobrá16x32 %
průměrná20x40 %
špatná9x18 %
velmi špatná1x2 %
průměr 2.74
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 letní
rozhodně ano7x14 %
spíše ano21x42 %
spíše ne17x34 %
rozhodně ne4x8 %
nemohu posoudit1x2 %
průměr 2.37
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 letní
rozhodně ano33x67.3 %
spíše ano15x30.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2 %
průměr 1.31
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 letní
rozhodně ano6x12 %
spíše ano13x26 %
spíše ne11x22 %
rozhodně ne9x18 %
nemohu posoudit11x22 %
průměr 2.59
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 letní
rozhodně ano3x6 %
spíše ano8x16 %
spíše ne12x24 %
rozhodně ne3x6 %
nemohu posoudit24x48 %
průměr 2.58
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 letní
vysoké9x18 %
přiměrěné35x70 %
nízké1x2 %
nemohu posoudit5x10 %
průměr 1.82

Vyučující

Tomeš Jiří ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano11x22 %
spíše ano13x26 %
spíše ne15x30 %
rozhodně ne9x18 %
nemohu posoudit2x4 %
průměr 2.46
Tomeš Jiří je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano13x26 %
spíše ano23x46 %
spíše ne10x20 %
rozhodně ne3x6 %
nemohu posoudit1x2 %
průměr 2.06
Tomeš Jiří je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano13x26 %
spíše ano26x52 %
spíše ne4x8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit7x14 %
průměr 1.79
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 letní
rozhodně ano3x6 %
spíše ano24x48 %
spíše ne15x30 %
rozhodně ne6x12 %
nemohu posoudit2x4 %
průměr 2.5
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 letní
rozhodně ano38x77.6 %
spíše ano4x8.2 %
spíše ne5x10.2 %
rozhodně ne1x2 %
nemohu posoudit1x2 %
průměr 1.35
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 letní
rozhodně ano16x32 %
spíše ano21x42 %
spíše ne11x22 %
rozhodně ne2x4 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.98

Student

Pohlaví
2013/2014 letní
muž29x58 %
žena21x42 %
průměr 1.42
Stupeň mého studia je
2013/2014 letní
Bc.48x96 %
Nmgr.2x4 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.04
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 letní
poprvé47x95.9 %
opakovaně2x4.1 %
průměr 1.04
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 letní
více než 75%36x72 %
75 – 50%12x24 %
50 – 25%2x4 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.32
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 letní
velmi dobré1x2 %
nadprůměrné9x18 %
průměrné32x64 %
podprůměrné6x12 %
špatné2x4 %
průměr 2.98
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 letní
velký15x30 %
průměrný20x40 %
nízký15x30 %
průměr 2
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 letní
velký4x8 %
průměrný25x50 %
nízký21x42 %
průměr 2.34
Vybrat jiný předmět