Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC250C03 Pokročilé praktikum z biochemie pro KATA

Katedra biochemie Semestr: 2013/2014 letní Rozsah: 0/3 Z; 4 kr.
Respondentů: 24 / 34 (71 %) Učebna: PB Termín: Po,08:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 letní
velmi dobrá4x16.7 %
dobrá9x37.5 %
průměrná5x20.8 %
špatná4x16.7 %
velmi špatná2x8.3 %
průměr 2.63
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 letní
rozhodně ano4x16.7 %
spíše ano8x33.3 %
spíše ne8x33.3 %
rozhodně ne4x16.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.5
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 letní
rozhodně ano12x50 %
spíše ano10x41.7 %
spíše ne2x8.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.58
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 letní
rozhodně ano7x29.2 %
spíše ano11x45.8 %
spíše ne3x12.5 %
rozhodně ne2x8.3 %
nemohu posoudit1x4.2 %
průměr 2
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 letní
rozhodně ano3x12.5 %
spíše ano15x62.5 %
spíše ne1x4.2 %
rozhodně ne3x12.5 %
nemohu posoudit2x8.3 %
průměr 2.18
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 letní
vysoké2x8.3 %
přiměrěné18x75 %
nízké1x4.2 %
nemohu posoudit3x12.5 %
průměr 1.95

Vyučující

Martínek Václav ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano6x25 %
spíše ano12x50 %
spíše ne4x16.7 %
rozhodně ne2x8.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.08
Vaněk Ondřej ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano5x21.7 %
spíše ano9x39.1 %
spíše ne3x13 %
rozhodně ne6x26.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.43
Ingr Marek ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano9x39.1 %
spíše ano7x30.4 %
spíše ne6x26.1 %
rozhodně ne1x4.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.96
Martínek Václav je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano11x45.8 %
spíše ano12x50 %
spíše ne1x4.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.58
Vaněk Ondřej je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano10x41.7 %
spíše ano9x37.5 %
spíše ne2x8.3 %
rozhodně ne2x8.3 %
nemohu posoudit1x4.2 %
průměr 1.83
Ingr Marek je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano13x54.2 %
spíše ano9x37.5 %
spíše ne1x4.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.2 %
průměr 1.48
Martínek Václav je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano5x20.8 %
spíše ano7x29.2 %
spíše ne1x4.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit11x45.8 %
průměr 1.69
Vaněk Ondřej je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano5x20.8 %
spíše ano7x29.2 %
spíše ne2x8.3 %
rozhodně ne2x8.3 %
nemohu posoudit8x33.3 %
průměr 2.06
Ingr Marek je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano5x20.8 %
spíše ano4x16.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit15x62.5 %
průměr 1.44
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 letní
rozhodně ano7x29.2 %
spíše ano7x29.2 %
spíše ne5x20.8 %
rozhodně ne5x20.8 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.33
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 letní
rozhodně ano23x95.8 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.2 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 letní
rozhodně ano16x66.7 %
spíše ano6x25 %
spíše ne2x8.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.42

Student

Pohlaví
2013/2014 letní
muž8x33.3 %
žena16x66.7 %
průměr 1.67
Stupeň mého studia je
2013/2014 letní
Bc.24x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 letní
poprvé24x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 letní
více než 75%23x95.8 %
75 – 50%1x4.2 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.04
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 letní
velmi dobré4x16.7 %
nadprůměrné4x16.7 %
průměrné14x58.3 %
podprůměrné2x8.3 %
špatné0x0 %
průměr 2.58
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 letní
velký4x16.7 %
průměrný13x54.2 %
nízký7x29.2 %
průměr 2.13
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 letní
velký6x25 %
průměrný14x58.3 %
nízký4x16.7 %
průměr 1.92
Vybrat jiný předmět