Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC280P66Bp Organická chemie I (b) – přednáška

Katedra organické chemie Semestr: 2013/2014 letní Rozsah: 0/0 ; 0 kr.
Respondentů: 24 / 85 (28 %) Učebna: Termín: termín neznámý, čas neznámý

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 letní
velmi dobrá1x4.2 %
dobrá7x29.2 %
průměrná12x50 %
špatná4x16.7 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.79
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 letní
rozhodně ano3x12.5 %
spíše ano17x70.8 %
spíše ne4x16.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.04
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 letní
rozhodně ano14x58.3 %
spíše ano9x37.5 %
spíše ne1x4.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.46
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 letní
rozhodně ano3x12.5 %
spíše ano9x37.5 %
spíše ne6x25 %
rozhodně ne2x8.3 %
nemohu posoudit4x16.7 %
průměr 2.35
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 letní
rozhodně ano5x20.8 %
spíše ano12x50 %
spíše ne3x12.5 %
rozhodně ne1x4.2 %
nemohu posoudit3x12.5 %
průměr 2
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 letní
vysoké0x0 %
přiměrěné15x62.5 %
nízké2x8.3 %
nemohu posoudit7x29.2 %
průměr 2.12

Vyučující

Drahoňovský Dušan ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano1x4.2 %
spíše ano11x45.8 %
spíše ne10x41.7 %
rozhodně ne1x4.2 %
nemohu posoudit1x4.2 %
průměr 2.48
Drahoňovský Dušan je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano12x50 %
spíše ano12x50 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
Drahoňovský Dušan je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano2x8.7 %
spíše ano1x4.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit20x87 %
průměr 1.33
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 letní
rozhodně ano1x4.2 %
spíše ano15x62.5 %
spíše ne4x16.7 %
rozhodně ne3x12.5 %
nemohu posoudit1x4.2 %
průměr 2.39
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 letní
rozhodně ano16x66.7 %
spíše ano6x25 %
spíše ne2x8.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.42
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 letní
rozhodně ano7x29.2 %
spíše ano11x45.8 %
spíše ne4x16.7 %
rozhodně ne1x4.2 %
nemohu posoudit1x4.2 %
průměr 1.96

Student

Pohlaví
2013/2014 letní
muž6x25 %
žena18x75 %
průměr 1.75
Stupeň mého studia je
2013/2014 letní
Bc.24x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 letní
poprvé24x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 letní
více než 75%16x66.7 %
75 – 50%3x12.5 %
50 – 25%3x12.5 %
méně než 25%2x8.3 %
průměr 1.63
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 letní
velmi dobré1x4.2 %
nadprůměrné7x29.2 %
průměrné14x58.3 %
podprůměrné2x8.3 %
špatné0x0 %
průměr 2.71
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 letní
velký6x25 %
průměrný13x54.2 %
nízký5x20.8 %
průměr 1.96
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 letní
velký2x8.3 %
průměrný12x50 %
nízký10x41.7 %
průměr 2.33
Vybrat jiný předmět