Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC280P66Bc3 Organická chemie I (b) – cvičení Klečka

Katedra organické chemie Semestr: 2013/2014 letní Rozsah: 0/0 ; 0 kr.
Respondentů: 15 / 25 (60 %) Učebna: Termín: termín neznámý, čas neznámý

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 letní
velmi dobrá13x86.7 %
dobrá2x13.3 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.13
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 letní
rozhodně ano8x53.3 %
spíše ano6x40 %
spíše ne1x6.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.53
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 letní
rozhodně ano11x73.3 %
spíše ano3x20 %
spíše ne1x6.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.33
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 letní
rozhodně ano5x33.3 %
spíše ano5x33.3 %
spíše ne3x20 %
rozhodně ne1x6.7 %
nemohu posoudit1x6.7 %
průměr 2
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 letní
rozhodně ano4x26.7 %
spíše ano8x53.3 %
spíše ne1x6.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x13.3 %
průměr 1.77
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 letní
vysoké2x13.3 %
přiměrěné13x86.7 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.87

Vyučující

Klečka Martin ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano9x60 %
spíše ano5x33.3 %
spíše ne1x6.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.47
Klečka Martin je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano15x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Klečka Martin je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano7x46.7 %
spíše ano2x13.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x40 %
průměr 1.22
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 letní
rozhodně ano13x86.7 %
spíše ano2x13.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.13
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 letní
rozhodně ano11x73.3 %
spíše ano3x20 %
spíše ne1x6.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.33
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 letní
rozhodně ano15x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1

Student

Pohlaví
2013/2014 letní
muž6x40 %
žena9x60 %
průměr 1.6
Stupeň mého studia je
2013/2014 letní
Bc.15x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 letní
poprvé15x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 letní
více než 75%9x60 %
75 – 50%3x20 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%3x20 %
průměr 1.8
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 letní
velmi dobré4x26.7 %
nadprůměrné4x26.7 %
průměrné5x33.3 %
podprůměrné2x13.3 %
špatné0x0 %
průměr 2.33
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 letní
velký10x66.7 %
průměrný4x26.7 %
nízký1x6.7 %
průměr 1.4
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 letní
velký9x60 %
průměrný6x40 %
nízký0x0 %
průměr 1.4
Vybrat jiný předmět