Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC280P66Bc2 Organická chemie I (b) – cvičení Kamlar

Katedra organické chemie Semestr: 2013/2014 letní Rozsah: 0/0 ; 0 kr.
Respondentů: 17 / 24 (71 %) Učebna: Termín: termín neznámý, čas neznámý

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 letní
velmi dobrá6x35.3 %
dobrá6x35.3 %
průměrná4x23.5 %
špatná1x5.9 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 letní
rozhodně ano4x23.5 %
spíše ano11x64.7 %
spíše ne2x11.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.88
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 letní
rozhodně ano14x82.4 %
spíše ano3x17.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.18
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 letní
rozhodně ano2x11.8 %
spíše ano4x23.5 %
spíše ne4x23.5 %
rozhodně ne3x17.6 %
nemohu posoudit4x23.5 %
průměr 2.62
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 letní
rozhodně ano2x11.8 %
spíše ano6x35.3 %
spíše ne2x11.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit7x41.2 %
průměr 2
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 letní
vysoké0x0 %
přiměrěné14x82.4 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit3x17.6 %
průměr 2

Vyučující

Kamlar Martin ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano7x41.2 %
spíše ano9x52.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x5.9 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.71
Kamlar Martin je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano13x76.5 %
spíše ano2x11.8 %
spíše ne1x5.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.9 %
průměr 1.25
Kamlar Martin je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano1x5.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit16x94.1 %
průměr 2
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 letní
rozhodně ano12x70.6 %
spíše ano4x23.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x5.9 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.41
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 letní
rozhodně ano15x88.2 %
spíše ano1x5.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.9 %
průměr 1.06
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 letní
rozhodně ano9x52.9 %
spíše ano6x35.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne2x11.8 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.71

Student

Pohlaví
2013/2014 letní
muž5x29.4 %
žena12x70.6 %
průměr 1.71
Stupeň mého studia je
2013/2014 letní
Bc.16x94.1 %
Nmgr.1x5.9 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.06
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 letní
poprvé16x94.1 %
opakovaně1x5.9 %
průměr 1.06
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 letní
více než 75%9x52.9 %
75 – 50%2x11.8 %
50 – 25%3x17.6 %
méně než 25%3x17.6 %
průměr 2
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 letní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné3x17.6 %
průměrné13x76.5 %
podprůměrné1x5.9 %
špatné0x0 %
průměr 2.88
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 letní
velký2x11.8 %
průměrný15x88.2 %
nízký0x0 %
průměr 1.88
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 letní
velký3x17.6 %
průměrný13x76.5 %
nízký1x5.9 %
průměr 1.88
Vybrat jiný předmět