Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC270P80p Organická chemie I (a) – přednáška

Katedra organické chemie Semestr: 2013/2014 letní Rozsah: 3/2 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 21 / 89 (24 %) Učebna: CH4 Termín: Po,14:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 letní
velmi dobrá0x0 %
dobrá10x47.6 %
průměrná8x38.1 %
špatná3x14.3 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.67
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 letní
rozhodně ano14x66.7 %
spíše ano7x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.33
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 letní
rozhodně ano12x57.1 %
spíše ano6x28.6 %
spíše ne3x14.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.57
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 letní
rozhodně ano4x19 %
spíše ano8x38.1 %
spíše ne8x38.1 %
rozhodně ne1x4.8 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.29
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 letní
rozhodně ano14x66.7 %
spíše ano6x28.6 %
spíše ne1x4.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.38
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 letní
vysoké8x38.1 %
přiměrěné10x47.6 %
nízké1x4.8 %
nemohu posoudit2x9.5 %
průměr 1.63

Vyučující

Kotora Martin ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano2x9.5 %
spíše ano8x38.1 %
spíše ne9x42.9 %
rozhodně ne2x9.5 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.52
Kotora Martin je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano4x19 %
spíše ano13x61.9 %
spíše ne1x4.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x14.3 %
průměr 1.83
Kotora Martin je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano3x15 %
spíše ne3x15 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit14x70 %
průměr 2.5
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 letní
rozhodně ano3x14.3 %
spíše ano17x81 %
spíše ne1x4.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.9
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 letní
rozhodně ano1x4.8 %
spíše ano7x33.3 %
spíše ne4x19 %
rozhodně ne9x42.9 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 3
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 letní
rozhodně ano5x23.8 %
spíše ano12x57.1 %
spíše ne2x9.5 %
rozhodně ne1x4.8 %
nemohu posoudit1x4.8 %
průměr 1.95

Student

Pohlaví
2013/2014 letní
muž13x61.9 %
žena8x38.1 %
průměr 1.38
Stupeň mého studia je
2013/2014 letní
Bc.21x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 letní
poprvé21x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 letní
více než 75%15x71.4 %
75 – 50%6x28.6 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.29
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 letní
velmi dobré3x14.3 %
nadprůměrné6x28.6 %
průměrné11x52.4 %
podprůměrné1x4.8 %
špatné0x0 %
průměr 2.48
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 letní
velký11x52.4 %
průměrný10x47.6 %
nízký0x0 %
průměr 1.48
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 letní
velký4x19 %
průměrný15x71.4 %
nízký2x9.5 %
průměr 1.9
Vybrat jiný předmět