Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC270P80C2 Organická chemie I (a) – cvičení Veselý

Katedra organické chemie Semestr: 2013/2014 letní Rozsah: 3/2 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 13 / 28 (46 %) Učebna: CH4 Termín: Po,14:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 letní
velmi dobrá6x46.2 %
dobrá7x53.8 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.54
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 letní
rozhodně ano9x69.2 %
spíše ano4x30.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.31
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 letní
rozhodně ano8x61.5 %
spíše ano5x38.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.38
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 letní
rozhodně ano5x38.5 %
spíše ano6x46.2 %
spíše ne1x7.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.7 %
průměr 1.67
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 letní
rozhodně ano5x38.5 %
spíše ano6x46.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x15.4 %
průměr 1.55
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 letní
vysoké2x15.4 %
přiměrěné11x84.6 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.85

Vyučující

Veselý Jan ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano9x69.2 %
spíše ano4x30.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.31
Veselý Jan je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano13x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Veselý Jan je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano6x46.2 %
spíše ano2x15.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x38.5 %
průměr 1.25
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 letní
rozhodně ano10x76.9 %
spíše ano2x15.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.7 %
průměr 1.17
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 letní
rozhodně ano12x92.3 %
spíše ano1x7.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.08
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 letní
rozhodně ano10x76.9 %
spíše ano3x23.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.23

Student

Pohlaví
2013/2014 letní
muž9x69.2 %
žena4x30.8 %
průměr 1.31
Stupeň mého studia je
2013/2014 letní
Bc.13x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 letní
poprvé13x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 letní
více než 75%12x92.3 %
75 – 50%1x7.7 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.08
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 letní
velmi dobré2x15.4 %
nadprůměrné4x30.8 %
průměrné6x46.2 %
podprůměrné1x7.7 %
špatné0x0 %
průměr 2.46
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 letní
velký6x46.2 %
průměrný6x46.2 %
nízký1x7.7 %
průměr 1.62
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 letní
velký8x61.5 %
průměrný4x30.8 %
nízký1x7.7 %
průměr 1.46
Vybrat jiný předmět