Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC270P80C1 Organická chemie I (a) – cvičení Jindřich

Katedra organické chemie Semestr: 2013/2014 letní Rozsah: 3/2 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 19 / 35 (54 %) Učebna: CH4 Termín: Po,14:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 letní
velmi dobrá10x52.6 %
dobrá5x26.3 %
průměrná3x15.8 %
špatná1x5.3 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.74
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 letní
rozhodně ano12x63.2 %
spíše ano6x31.6 %
spíše ne1x5.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.42
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 letní
rozhodně ano13x68.4 %
spíše ano5x26.3 %
spíše ne1x5.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.37
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 letní
rozhodně ano8x42.1 %
spíše ano7x36.8 %
spíše ne3x15.8 %
rozhodně ne1x5.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.84
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 letní
rozhodně ano12x63.2 %
spíše ano3x15.8 %
spíše ne3x15.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.3 %
průměr 1.5
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 letní
vysoké6x31.6 %
přiměrěné10x52.6 %
nízké2x10.5 %
nemohu posoudit1x5.3 %
průměr 1.78

Vyučující

Jindřich Jindřich ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano8x42.1 %
spíše ano8x42.1 %
spíše ne3x15.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.74
Jindřich Jindřich je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano14x73.7 %
spíše ano3x15.8 %
spíše ne1x5.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.3 %
průměr 1.28
Jindřich Jindřich je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano5x26.3 %
spíše ano4x21.1 %
spíše ne2x10.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit8x42.1 %
průměr 1.73
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 letní
rozhodně ano11x57.9 %
spíše ano5x26.3 %
spíše ne3x15.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.58
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 letní
rozhodně ano16x84.2 %
spíše ano0x0 %
spíše ne2x10.5 %
rozhodně ne1x5.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.37
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 letní
rozhodně ano7x36.8 %
spíše ano9x47.4 %
spíše ne3x15.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.79

Student

Pohlaví
2013/2014 letní
muž8x42.1 %
žena11x57.9 %
průměr 1.58
Stupeň mého studia je
2013/2014 letní
Bc.19x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 letní
poprvé19x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 letní
více než 75%16x84.2 %
75 – 50%1x5.3 %
50 – 25%2x10.5 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.26
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 letní
velmi dobré2x10.5 %
nadprůměrné1x5.3 %
průměrné13x68.4 %
podprůměrné3x15.8 %
špatné0x0 %
průměr 2.89
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 letní
velký10x52.6 %
průměrný8x42.1 %
nízký1x5.3 %
průměr 1.53
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 letní
velký7x36.8 %
průměrný11x57.9 %
nízký1x5.3 %
průměr 1.68
Vybrat jiný předmět