Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MZ330P67 Oceánografie

Katedra fyzické geografie a geoekologie Semestr: 2013/2014 letní Rozsah: 2/0 Zk; 4 kr.
Respondentů: 10 / 56 (18 %) Učebna: VG Termín: Po,09:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 letní
velmi dobrá6x60 %
dobrá4x40 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.4
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 letní
rozhodně ano6x60 %
spíše ano3x30 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x10 %
průměr 1.33
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 letní
rozhodně ano6x60 %
spíše ano2x20 %
spíše ne2x20 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.6
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 letní
rozhodně ano2x20 %
spíše ano2x20 %
spíše ne2x20 %
rozhodně ne2x20 %
nemohu posoudit2x20 %
průměr 2.5
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 letní
rozhodně ano3x30 %
spíše ano4x40 %
spíše ne1x10 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x20 %
průměr 1.75
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 letní
vysoké0x0 %
přiměrěné8x80 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit2x20 %
průměr 2

Vyučující

Janský Bohumír ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano9x90 %
spíše ano1x10 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.1
Šobr Miroslav ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano6x60 %
spíše ano4x40 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.4
Janský Bohumír je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano8x80 %
spíše ano1x10 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x10 %
průměr 1.11
Šobr Miroslav je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano7x70 %
spíše ano2x20 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x10 %
průměr 1.22
Janský Bohumír je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano1x10 %
spíše ano3x30 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x10 %
nemohu posoudit5x50 %
průměr 2.2
Šobr Miroslav je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano3x30 %
spíše ano1x10 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x10 %
nemohu posoudit5x50 %
průměr 1.8
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 letní
rozhodně ano8x80 %
spíše ano2x20 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.2
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 letní
rozhodně ano2x20 %
spíše ano3x30 %
spíše ne5x50 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.3
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 letní
rozhodně ano6x60 %
spíše ano4x40 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.4

Student

Pohlaví
2013/2014 letní
muž4x40 %
žena6x60 %
průměr 1.6
Stupeň mého studia je
2013/2014 letní
Bc.6x60 %
Nmgr.4x40 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.4
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 letní
poprvé10x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 letní
více než 75%5x50 %
75 – 50%4x40 %
50 – 25%1x10 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.6
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 letní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné3x30 %
průměrné5x50 %
podprůměrné2x20 %
špatné0x0 %
průměr 2.9
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 letní
velký7x70 %
průměrný3x30 %
nízký0x0 %
průměr 1.3
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 letní
velký5x50 %
průměrný4x40 %
nízký1x10 %
průměr 1.6
Vybrat jiný předmět