Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MB170P85 Obecná biologie živočichů

Katedra zoologie Semestr: 2013/2014 letní Rozsah: 3/0 Zk; 4 kr.
Respondentů: 18 / 59 (31 %) Učebna: B7 Termín: Pá,08:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 letní
velmi dobrá3x16.7 %
dobrá11x61.1 %
průměrná4x22.2 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.06
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 letní
rozhodně ano6x33.3 %
spíše ano12x66.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.67
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 letní
rozhodně ano10x55.6 %
spíše ano7x38.9 %
spíše ne1x5.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 letní
rozhodně ano4x22.2 %
spíše ano9x50 %
spíše ne3x16.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x11.1 %
průměr 1.94
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 letní
rozhodně ano4x22.2 %
spíše ano12x66.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x11.1 %
průměr 1.75
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 letní
vysoké0x0 %
přiměrěné18x100 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2

Vyučující

Hortová Kateřina ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano9x50 %
spíše ano8x44.4 %
spíše ne1x5.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.56
Novotný Jiří ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano1x5.6 %
spíše ano6x33.3 %
spíše ne10x55.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.6 %
průměr 2.53
Starostová Zuzana ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano2x11.1 %
spíše ano11x61.1 %
spíše ne4x22.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.6 %
průměr 2.12
Hortová Kateřina je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano15x83.3 %
spíše ano3x16.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.17
Novotný Jiří je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano10x55.6 %
spíše ano5x27.8 %
spíše ne2x11.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.6 %
průměr 1.53
Starostová Zuzana je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano11x61.1 %
spíše ano5x27.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x11.1 %
průměr 1.31
Hortová Kateřina je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano1x5.6 %
spíše ano2x11.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit15x83.3 %
průměr 1.67
Novotný Jiří je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano1x5.6 %
spíše ano1x5.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit16x88.9 %
průměr 1.5
Starostová Zuzana je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano2x11.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit16x88.9 %
průměr 2
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 letní
rozhodně ano8x44.4 %
spíše ano10x55.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.56
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 letní
rozhodně ano17x94.4 %
spíše ano1x5.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.06
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 letní
rozhodně ano10x55.6 %
spíše ano7x38.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.6 %
průměr 1.41

Student

Pohlaví
2013/2014 letní
muž3x16.7 %
žena15x83.3 %
průměr 1.83
Stupeň mého studia je
2013/2014 letní
Bc.18x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 letní
poprvé18x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 letní
více než 75%14x77.8 %
75 – 50%3x16.7 %
50 – 25%1x5.6 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.28
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 letní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné4x22.2 %
průměrné13x72.2 %
podprůměrné1x5.6 %
špatné0x0 %
průměr 2.83
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 letní
velký6x33.3 %
průměrný11x61.1 %
nízký1x5.6 %
průměr 1.72
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 letní
velký2x11.1 %
průměrný15x83.3 %
nízký1x5.6 %
průměr 1.94
Vybrat jiný předmět