Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC260P65A Obecná a fyzikální chemie – cvičení Kacířová

Katedra fyzikální a makromolekulární chemie Semestr: 2013/2014 letní Rozsah: 3/2 Z, Zk; 6 kr.
Respondentů: 16 / 33 (48 %) Učebna: CH1 Termín: St,09:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 letní
velmi dobrá0x0 %
dobrá3x20 %
průměrná5x33.3 %
špatná6x40 %
velmi špatná1x6.7 %
průměr 3.33
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 letní
rozhodně ano1x6.3 %
spíše ano6x37.5 %
spíše ne4x25 %
rozhodně ne4x25 %
nemohu posoudit1x6.3 %
průměr 2.73
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 letní
rozhodně ano9x56.3 %
spíše ano6x37.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x6.3 %
průměr 1.4
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 letní
rozhodně ano4x25 %
spíše ano4x25 %
spíše ne4x25 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x25 %
průměr 2
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 letní
rozhodně ano2x12.5 %
spíše ano8x50 %
spíše ne3x18.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x18.8 %
průměr 2.08
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 letní
vysoké4x25 %
přiměrěné10x62.5 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit2x12.5 %
průměr 1.71

Vyučující

Kacířová Miroslava ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano1x6.3 %
spíše ne9x56.3 %
rozhodně ne4x25 %
nemohu posoudit2x12.5 %
průměr 3.21
Kacířová Miroslava je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano4x25 %
spíše ano5x31.3 %
spíše ne5x31.3 %
rozhodně ne1x6.3 %
nemohu posoudit1x6.3 %
průměr 2.2
Kacířová Miroslava je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano1x6.3 %
spíše ano4x25 %
spíše ne1x6.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit10x62.5 %
průměr 2
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 letní
rozhodně ano1x6.3 %
spíše ano6x37.5 %
spíše ne6x37.5 %
rozhodně ne2x12.5 %
nemohu posoudit1x6.3 %
průměr 2.6
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 letní
rozhodně ano14x87.5 %
spíše ano1x6.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x6.3 %
průměr 1.07
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 letní
rozhodně ano11x73.3 %
spíše ano3x20 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x6.7 %
průměr 1.21

Student

Pohlaví
2013/2014 letní
muž5x31.3 %
žena11x68.8 %
průměr 1.69
Stupeň mého studia je
2013/2014 letní
Bc.15x93.8 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.1x6.3 %
průměr 1.13
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 letní
poprvé15x93.8 %
opakovaně1x6.3 %
průměr 1.06
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 letní
více než 75%11x68.8 %
75 – 50%4x25 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%1x6.3 %
průměr 1.44
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 letní
velmi dobré4x25 %
nadprůměrné3x18.8 %
průměrné9x56.3 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.31
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 letní
velký0x0 %
průměrný11x68.8 %
nízký5x31.3 %
průměr 2.31
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 letní
velký2x12.5 %
průměrný7x43.8 %
nízký7x43.8 %
průměr 2.31
Vybrat jiný předmět